Predstavitev

Varstveno delovni center Kranj je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in je od 1. 1. 2000 samostojni zavod. VDC Kranj izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (DV) in storitev institucionalnega varstva (IV). Storitev je financirana iz proračuna RS - Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je za uporabnike v celoti brezplačna. Storitev DV se izvaja dnevno od ponedeljka do petka v trajanju najmanj 5 in največ 8 ur dnevno, storitev IV v bivalni enoti Škofja Loka pa nepretrgoma  vse dni v letu in sicer:
  • 16 ur dnevno od 15. ure dalje, od ponedeljka do petka,
  • 24 ur - ob sobotah, nedeljah, praznikih in v času kolektivnega dopusta v dnevnem varstvu VDC Kranj - storitvi vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
Zaradi narave in organizacije dela ter potreb uporabnikov, delovni čas v bivalni enoti Škofja Loka poteka kot izmensko delo in sicer popoldansko delo od 15.00 ure do 22.00 ure in nočno delo od 22.00 ure do 7.00 ure naslednjega dne.           V sestavi VDC Kranj so organizacijske enote:
  • ENOTA KRANJ, Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj (sedež zavoda z upravo), izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA TRŽIČ, Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠENČUR, Delavska 24, 4208 Šenčur, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • BIVALNA ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev celodnevnega varstva - IV - storitev institucionalnega varstva
 
 

Korak k sončku

Objavljeno 24.2.2017

Tudi letos so nas, v okviru projekta Korak k sončku, obiskali učenci 4. razreda OŠ Cvetko Golar iz Škofje Loke. Namen projekta je približati otrokom pojem drugačnosti ter sprejemanje drugačnosti.  V okviru tega projekta učenci vsako leto obiščejo nekaj ustanov, kjer se srečujejo z otroki in odraslimi, ki imajo različne motnje v telesnem ali duševnem razvoju in spoznavajo, kako se prilagajajo in usposabljajo za življenje. Popeljali smo jih po naših prostorih, ogledali so si kaj in kako mi ustvarjamo ter nam postavljali različna vprašanja. Najbolj so jih navdušili glineni krožniki z odtisom čipke. Nekateri pa so se preizkusili tudi pri kooperacijskem delu.

Oglej si vse slike »

Ogled smučarskih skokov v Žireh

Objavljeno 23.2.2017

Z uporabniki smo si v Žireh ogledali tekmo v smučarskih skokih, kjer so se dečki do 15 let potegovali za uvrstitev na OPA IGRE. To so igre otrok alpskih držav v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji. Tekmovali so na 60 metrski skakalnici. Šest najboljših tekmovalcev se je kvalificiralo v nadaljnje tekmovanje, ki bo potekalo v Nemčiji.
Uživali smo v dolgih poletih in se čudili pogumu mladih tekmovalcev. Z vzpenjačo smo se zapeljali na vrh skakalnice in si jo ogledali s povsem novega zornega kota. Lep dan smo imeli 🙂 .

Oglej si vse slike »

Začutimo drugačnost

Objavljeno 22.2.2017

Projekt Začutimo drugačnost izvajajo učiteljice na OŠ Škofja Loka – Mesto: Simona Podobnik, Lidija Hafner, Marjeta Kavčič, Marjetka Benedik, Andreja Hafner, Li – An Kozmelj, Maja Reven. Tako so zapisale o sodelovanju z nami:
Na OŠ Škofja Loka – Mesto smo se nekatere učiteljice odločile, da bomo kljub obširnemu in zahtevnemu učnemu načrtu v svoje delo vnašale tudi učenje človeških vrednot.
Zato izvajamo projekt z naslovom Začutimo drugačnost, s  katerim pri učencih načrtno vzgajamo čut za soljudi in za potrebe drugih, drugačnih.

Oglej si vse slike »


Učiteljice vemo, da sta medsebojno spoštovanje in sodelovanje pogoj za uspešno delo. Vsakega posameznika je potrebno spoštovati kot osebo z različnimi potrebami, močnimi in šibkimi področji.
Kombiniranje oblik dela – sodelovanje s starši in učenci ter sodelovanje z različnimi specifičnimi skupinami izven zavoda – pripomore k razvoju strpnosti pri učencih. To jim  pomaga pri razumevanju drugačnosti. Naše vodilo ni  narediti več, ampak kvalitetnejše, se prilagoditi posameznim  situacijam in vključevati v pouk stvari iz življenja za življenje.

Oglej si vse slike »


Sodelovanje z okolico, posamezniki, prinaša pozitivne spremembe. Organizirajo se dejavnosti in dogodki, ki jih mogoče brez projekta ne bi bilo; vključujejo se ljudje, ki jih mogoče sploh ne bi opazili. S svojimi izkušnjami, različnimi sposobnostmi,  se vsi skupaj učimo, primerjamo in družimo na svojevrsten način.
Projekt in sodelovanje z vami ter ostalimi sodelujočimi, nam prinaša spoznanje, da se znamo vživeti v drugo osebo, ker menimo, da je to temelj vseh spretnosti in veščin. Imamo občutek za druge, smo empatični, boljši v socialnih interakcijah, socialnih veščinah.

Oglej si vse slike »


Hvala vam za pomoč in sodelovanje.
Misli naših učencev pa povedo vse:

Anže
Zakaj sem moral že iti?
Všeč mi je bilo, ko sem delal ptička in so mi pomagali. Naučil sem se in bom to predstavil drugim v razredu.
Dobro sem se počutil.
Vse mi je bilo v redu.
Pogovarjal sem se z drugimi, ki jih nisem poznal.

Ana
Najprej mi je bilo čudno, potem sem začela ustvarjati. Pomagal mi je en gospod, ki dela tam.
Vesela sem, da mi je uspelo.
Še bi šla.

Maj
Všeč mi je, da sem bil izbran, da sem lahko šel po pouku v VDC delat, oblikovati iz gline.
Naredil sem veliko različnih izdelkov.
Dobro sem se imel.
Bilo nas je več, niso bili samo iz mojega razreda,
Dobro sem se počutil.

Bor
Še bi ostal.
Delal sem z učenci iz sedmega razreda in drugimi, ki so bili tam, v Vdc ju.
Drugi teden gremo spet.
Lahko bom nadaljeval z delom.
Res rad delam z glino.

Misli ostalih.

Oglej si vse slike »

Predavanje o varnosti v prometu

Objavljeno 21.2.2017

Naši uporabniki so redni udeleženci v prometu in so mu dnevno izpostavljeni.  Zato je prav, da se o prometu, varnosti in njegovih nevarnostih čim več pogovarjamo. S tem namenom nas je obiskala ga. Jasmina Gorenčič, policistka, vodja policijskega okoliša Škofja Loka-mesto. Uporabnikom je predstavila, kako se varno obnašamo v prometu kot pešci in kolesarji ter uporabniki javnih prevozov in prevozov društva Sožitje. Pogovarjali smo se o pravilni strani hoje, o uporabi odsevnih teles,  prečkanju ceste, o tem, kako samo poskrbimo za svojo varnost v prometu.  Na koncu predavanja so varovanci zastavili še nekaj vprašanj, Primož pa se je z darilom, krožnikom, ki smo ga sami izdelali, zahvalil ga. Jasmini Gorenčič za poučno in koristno predavanje.

Oglej si vse slike »

Življenje je košarka

Objavljeno 20.2.2017

Začela se je 7. sezona treningov. V Šolskem centru Kranj so v ponedeljek, 13. 2. 2017, varovance VDC Kranj sprejeli dijaki 4. Ra razreda. Po uvodnem nagovoru in spoznavanju se je trening začel. Navdušenje nad druženjem in igranjem košarke je vsako leto večje, integracija varovancev VDC Kranj pa je dosti lažja, kot je bila na začetku projekta. Sprejemanje drugačnosti s strani dijakov postaja vedno bolj preprosto.
Občutilo se je veliko navdušenje nad nadaljevanjem projekta s strani varovancev, kar je dobra popotnica za nadaljevanje dela. Vir.
Na fotografiji so dijaki z uporabniki kranjske in šenčurske enote, v projektu pa sodelujejo tudi iz tržiške enote, ki pa na tokrat niso bili prisotni.