Predstavitev

Varstveno delovni center Kranj je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in je od 1. 1. 2000 samostojni zavod. VDC Kranj izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (DV) in storitev institucionalnega varstva (IV). Storitev je financirana iz proračuna RS - Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je za uporabnike v celoti brezplačna. Storitev DV se izvaja dnevno od ponedeljka do petka v trajanju najmanj 5 in največ 8 ur dnevno, storitev IV v bivalni enoti Škofja Loka pa nepretrgoma  vse dni v letu in sicer:
  • 16 ur dnevno od 15. ure dalje, od ponedeljka do petka,
  • 24 ur - ob sobotah, nedeljah, praznikih in v času kolektivnega dopusta v dnevnem varstvu VDC Kranj - storitvi vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
Zaradi narave in organizacije dela ter potreb uporabnikov, delovni čas v bivalni enoti Škofja Loka poteka kot izmensko delo in sicer popoldansko delo od 15.00 ure do 22.00 ure in nočno delo od 22.00 ure do 7.00 ure naslednjega dne.           V sestavi VDC Kranj so organizacijske enote:
  • ENOTA KRANJ, Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj (sedež zavoda z upravo), izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA TRŽIČ, Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠENČUR, Delavska 24, 4208 Šenčur, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • BIVALNA ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev celodnevnega varstva - IV - storitev institucionalnega varstva
 
 

Predavanje o varnosti v prometu

Objavljeno 21.2.2017

Naši uporabniki so redni udeleženci v prometu in so mu dnevno izpostavljeni.  Zato je prav, da se o prometu, varnosti in njegovih nevarnostih čim več pogovarjamo. S tem namenom nas je obiskala ga. Jasmina Gorenčič, policistka, vodja policijskega okoliša Škofja Loka-mesto. Uporabnikom je predstavila, kako se varno obnašamo v prometu kot pešci in kolesarji ter uporabniki javnih prevozov in prevozov društva Sožitje. Pogovarjali smo se o pravilni strani hoje, o uporabi odsevnih teles,  prečkanju ceste, o tem, kako samo poskrbimo za svojo varnost v prometu.  Na koncu predavanja so varovanci zastavili še nekaj vprašanj, Primož pa se je z darilom, krožnikom, ki smo ga sami izdelali, zahvalil ga. Jasmini Gorenčič za poučno in koristno predavanje.

Oglej si vse slike »

Življenje je košarka

Objavljeno 20.2.2017

Začela se je 7. sezona treningov. V Šolskem centru Kranj so v ponedeljek, 13. 2. 2017, varovance VDC Kranj sprejeli dijaki 4. Ra razreda. Po uvodnem nagovoru in spoznavanju se je trening začel. Navdušenje nad druženjem in igranjem košarke je vsako leto večje, integracija varovancev VDC Kranj pa je dosti lažja, kot je bila na začetku projekta. Sprejemanje drugačnosti s strani dijakov postaja vedno bolj preprosto.
Občutilo se je veliko navdušenje nad nadaljevanjem projekta s strani varovancev, kar je dobra popotnica za nadaljevanje dela. Vir.
Na fotografiji so dijaki z uporabniki kranjske in šenčurske enote, v projektu pa sodelujejo tudi iz tržiške enote, ki pa na tokrat niso bili prisotni.

Prešernov smenj v Kranju

Objavljeno 17.2.2017

Prešernov smenj v Kranju postaja tradicija. Veliko število razstavljavcev in nastopajočih je pritegnilo tudi veliko število obiskovalcev. Smenj se je odvijal več dni. Uporabniki in zaposleni iz enote Kranj smo se ga udeležili v soboto in sredo. Bilo je zanimivo. Lepo je bilo videti, da se glas o naših izdelkih širi daleč in da se ljudje, ki kupujejo naše izdelke, radi vračajo.


Zahvala Zavoda za turizem in kulturo Kranj za sodelovanje na 15. Prešernovem smenju.

Valentinov dan v enoti Kranj

Objavljeno 16.2.2017

Letošnje valentinovo je bilo v enoti Kranj malce posebno, saj smo za naše uporabnike pripravili presenečenje. Povabili smo gospoda Staneta Čičerova iz Društva za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, ki nam je predstavil dnevne metulje v Sloveniji.

Oglej si vse slike »


Valentinov dan pa ni minil brez sladkih piškotkov v obliki srčka, ki so jih prejeli vsi zaposleni in uporabniki. Piškotke so spekle uporabnice v okviru gospodinjske dejavnosti, ki rade pečejo domače dobrote. Kot vsako leto, smo si tudi letos izmenjali Valentinova sporočila, ki so pobožala naša srca.

Oglej si vse slike »

Valentinovi srčki

Objavljeno 15.2.2017

V enoto Tržič že nekaj let prihaja kot prostovoljka oz. zunanja sodelavka ga. Joži Papler. Za uporabnike pripravlja razne ustvarjalne delavnice, kjer izdelujejo različne izdelke iz različnih materialov in v različnih tehnikah. Uporabniki lahko pokažejo svojo ustvarjalnost in domišljijo. Tokrat so izdelovali Valentinove srčke, ki so jih poklonili svojim najdražjim.
Po končani uri ustvarjalnosti pa se še malo razgibajo.

Oglej si vse slike »


Tudi v loški enoti so uporabniki pod mentorstvom ga. Bojane Pravst in ga. Janje Primožič ustvarjali. Izdelovali so nekoliko drugačne srčke.

Oglej si vse slike »