Predstavitev

Varstveno delovni center Kranj je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in je od 1. 1. 2000 samostojni zavod. VDC Kranj izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (DV) in storitev institucionalnega varstva (IV). Storitev je financirana iz proračuna RS - Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je za uporabnike v celoti brezplačna. Storitev DV se izvaja dnevno od ponedeljka do petka v trajanju najmanj 5 in največ 8 ur dnevno, storitev IV v bivalni enoti Škofja Loka pa nepretrgoma  vse dni v letu in sicer:
  • 16 ur dnevno od 15. ure dalje, od ponedeljka do petka,
  • 24 ur - ob sobotah, nedeljah, praznikih in v času kolektivnega dopusta v dnevnem varstvu VDC Kranj - storitvi vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
Zaradi narave in organizacije dela ter potreb uporabnikov, delovni čas v bivalni enoti Škofja Loka poteka kot izmensko delo in sicer popoldansko delo od 15.00 ure do 22.00 ure in nočno delo od 22.00 ure do 7.00 ure naslednjega dne.           V sestavi VDC Kranj so organizacijske enote:
  • ENOTA KRANJ, Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj (sedež zavoda z upravo), izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA TRŽIČ, Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠENČUR, Delavska 24, 4208 Šenčur, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • BIVALNA ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev celodnevnega varstva - IV - storitev institucionalnega varstva
 
 

Kranjski rovi povezujejo in združujejo

Objavljeno 26.5.2017

V rovih pod starim Kranjem je bilo živahno.  Skozi rove so se uporabniki VDC Kranj sprehodili z vodniki, svoje dejavnosti pa so jim predstavili tudi člani iz enot za zaščito in reševanje.
Med drugo svetovno vojno so bili kranjski rovi osrednje mestno zaklonišče, pred več kot dvema desetletjema pa so v njih gojili tudi gobe.
Nekdanje medvojno pribežališče so skopali na globini med osmimi in 20 metri, za ogled pa je odprtih 1.300 metrov. Zaklonišče je lahko ponudilo zavetje od štiri tisoč do šest tisoč ljudem, danes sicer edini za ogled dostopni rovi pa niso edino nekdanje podzemeljsko pribežališče v mestu. Pri nekdanji tekstilni tovarni Intekst so Rovi ob Savi, pod železniško postajo je nekdaj prav tako bilo zaklonišče, enako tudi pri stari Savi.
Danes imajo rovi več vlog. Kot kraj zgodovinskega spomina na čas druge svetovne vojne, kot informativna pot o naravnih znamenitostih tega območja. V njem je namreč obiskovalec seznanjen z geološkimi znamenitostmi mesta in njegove okolice, naravnimi jamami v tem delu, na ogled pa je tudi razstava mineralov in fosilov. Del rovov je posvečen tudi enemu od graditeljev, in sicer Josipu Slavcu, ki je v mestu zgradil še marsikatero stavbo.
Vir

Oglej si vse slike »


Svoje sveže vtise pa so obiskovalci rovov delili na dopoldanskem druženju ob glasbeno animacijskem programu na vrtu gradu Khislstein. Na delavnicah so se jim pridružili tudi predstavniki Ljudske univerze Kranj in člani Sožitja Kranj. Simbol delavnic so bile ribice, ki se ne prepuščajo toku in aktivno prispevajo k spremembam.

Oglej si vse slike »


GTV, Gorenjska poročila: Kranjski rovi povezujejo in združujejo
Fotografije: Matic Zorman

Pohod na Apnišče

Objavljeno 25.5.2017

V sodelovanju s Turističnim društvom Šenčur, Krajevno skupnostjo Šenčur in programom Večgeneracijski center Gorenjske (LU Kranj), smo v sredo, 24. 5. 2017, organizirali pohod na Apnišče, ki je najvišji vrh v občini Šenčur.
Udeleženci pohoda smo se ob 9. uri zbrali pred Domom krajanov Šenčur. Po zboru in razdelitvi hrane ter pijače, smo se z vozili odpravili do izhodišča naše poti, v vas Olševek. Na Apnišče smo se povzpeli v dobri uri, po levi, malce bolj strmi poti (gledano iz našega izhodišča). Na vrhu, ki je sicer poraščeno z gozdom, smo pojedli malico, se malo odpočili in se vpisali v planinsko knjigo. V dolino smo se odpravili po drugi poti. Pot nas je vodila mimo čudovitih planinskih travnikov in razgledov na Krvavec, Kalški greben in na občino Šenčur.
Pohoda se je udeležilo 26 uporabnikov iz vseh enot VDC Kranj, ob spremstvu zaposlenih in predstavnikov TD Šenčur. Pohod je bil t.i. »odprtega tipa«, kar pomeni, da bi se ga lahko udeležil kdor koli. Na ta način smo želi dodatno poskrbeti za aktivno vključevanje naših uporabnikov v družbo.

Oglej si vse slike »


Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vodičema Franciju in Miru za odlično vodenje, spremstvo in razlago o zanimivostih na poti.
Z uporabniki smo se dogovorili, da v prihodnje organiziramo še kakšen podoben pohod.

Piknik v bivalni enoti Škofja Loka

Objavljeno 24.5.2017

Čas piknikov je tu in na lep, sončen dan, idealen za to priložnost, je zadišalo tudi v bivalni enoti. Uporabniki so sodelovali pri pripravi zelenjave za žar in mesa, zato je kosilo še toliko bolj teknilo.

Oglej si vse slike »

Teden vseživljenjskega učenja 2017

Objavljeno 23.5.2017

   V okviru Tedna vseživljenjskega učenja smo v škofjeloški enoti priredili delavnico oblikovanja gline, katere mentorji so bili uporabniki in zaposleni.
Delavnica je potekala v sproščenem in prijetnem vzdušju. Uporabniki so z delavnico dobili priložnost, da se izkažejo kot mentorji, udeleženci pa, da spoznajo in se naučijo nekaj novega.

Oglej si vse slike »


Izdelki udeležencev delavnic.

Znanje je moč

Objavljeno 22.5.2017

Za uporabnike enote Kranj in Šenčur, ki spadajo v starostno skupino nad 45 let,  je uspešno zaključen program Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU) – MOJ KORAK pod vodstvom Ljudske univerze Radovljica, na katerega so uporabniki izredno ponosni. Zaključno srečanje smo proslavili s podelitvijo potrdil, ki so uporabnikom narisali nasmeh na obraz. Glavni namen programa je bil obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, ki pripomorejo k dvigu kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami. Podeljeno znanje jim bo v prihodnje omogočalo lažje obvladovanje situacije v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost, odgovornost in samozavest ter lažje vključevanje v različne družbene dejavnosti.

Oglej si vse slike »