Predstavitev

Varstveno delovni center Kranj je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in je od 1. 1. 2000 samostojni zavod. VDC Kranj izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (DV), storitev institucionalnega varstva (IV) in diferenciran program Zimzelen, ki s počasnejšim ritmom sledi spremembam starejših uporabnikov. Storitev je financirana iz proračuna RS - Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je za uporabnike v celoti brezplačna. Storitev DV se izvaja dnevno od ponedeljka do petka v trajanju najmanj 5 in največ 8 ur dnevno, storitev IV v bivalni enoti Škofja Loka pa nepretrgoma  vse dni v letu in sicer:
  • 16 ur dnevno od 15. ure dalje, od ponedeljka do petka,
  • 24 ur - ob sobotah, nedeljah, praznikih in v času kolektivnega dopusta v dnevnem varstvu VDC Kranj - storitvi vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
Zaradi narave in organizacije dela ter potreb uporabnikov, delovni čas v bivalni enoti Škofja Loka poteka kot izmensko delo in sicer popoldansko delo od 15.00 ure do 22.00 ure in nočno delo od 22.00 ure do 7.00 ure naslednjega dne.           V sestavi VDC Kranj so organizacijske enote:
  • ENOTA KRANJ, Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj (sedež zavoda z upravo), izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA TRŽIČ, Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠENČUR, Delavska 24, 4208 Šenčur, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • BIVALNA ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev celodnevnega varstva - IV - storitev institucionalnega varstva
 
 

Naš vrt je obrodil

Objavljeno 24.8.2016

Naš vrt, ki ga v letošnjem letu z našimi uporabniki pridno obdelujemo, zalivamo in plevemo, je lepo obrodil. Delo na vrtu  nam pomeni sprostitev v naravi, prinaša nam zadovoljstvo, nas ohranja čile in zdrave in nam omogoča delo tudi izven zavoda.
S ponosom smo pobirali pridelke: solato, paradižnik, krompir, čebulo, česen, papriko, zelje, cvetačo, korenček, peteršilj, cvetačo, rdečo peso, fižol,…in še kaj bi se našlo.

Oglej si vse slike »


Hvala lastniku vrta, ki nam je vse to omogočil.

Sodelovanje z Medgeneracijskim centrom Kranj

Objavljeno 18.8.2016

Medgeneracijsko sodelovanje  je stoletja veljalo za nekaj samo po sebi umevnega. Posameznik se je z njim srečeval pretežno znotraj družine,  starejši  so prenašali svoje modrosti in izkušnje na mlajše. Na ta način so se znotraj družine med različnimi generacijami neformalno in priložnostno prenašala znanja, veščine, kompetence, norme in vrednote. Medsebojna pomoč je bila del življenja.
Danes je situacija drugačna. Sodelovanje  med generacijami, ki  ne poteka več spontano in le znotraj družine, potrebuje spodbude in prenos v širše socialno okolje.
Namen programa medgeneracijskega sodelovanja je zapolniti vrzel, ki je nastala zaradi drugačnega tempa življenja, zagotavljati možnosti za pozitivno vplivanje na stališča, ki jih imamo ljudje do pripadnikov drugih generacij, še zlasti do starejših in staranja, vključevanje pripadnikov ranljivih ciljnih skupin, graditev solidarnosti, zaupanja in medsebojne pomoči med generacijami in posledično vzpostavitev učinkovitejšega delovanja skupnosti. Vir.
IMG_4633
Po predhodnem dogovoru smo vrnili obisk Medgeneracijskemu centru Kranj, katerega uporabniki so nas obiskali nekaj tednov prej.
Pričakali so nas zaposleni in otroci, ki v času počitnic obiskujejo različne dnevne dejavnosti centra. Po kratki predstavitvi smo se razdelili v dve skupini. Prva se je pridružila otrokom, ki so si zapolnjevali čas z različnimi družabnimi igrami (kartanje, monopoli, človek ne jezi se), druga skupina pa je odšla v delavnico, kjer so bile že pripravljene različne barve, s katerimi smo barvali in risali različne vzorce na kamenje, ki so nam ga pripravili za poslikavo. Skupini sta se po dobre pol ure zamenjali, tako da so vsi uporabniki prišli na vrsto, da izrazijo svojo umetniško žilico.

Oglej si vse slike »


Vse skupaj je potekalo v sproščenem vzdušju. Tako uporabniki VDC-ja kot otroci na dnevnem obisku MC pa so z zanimanjem spremljali ustvarjalne ideje drug drugega.
Po dobri uri obiska so nas gostitelji postregli z okusnimi čokoladnimi kroglicami, ki so jih naredili otroci ob pomoči varuhov. Bile so zelo okusne in še prehitro so bili krožniki prazni. Ob prijetnem druženju je čas čisto prehitro minil, tako da smo se morali posloviti, a ob tem tudi obljubili, da to vsekakor ni bilo naše zadnje srečanje. Tudi v prihodnje bomo z veseljem sodelovali z Medgeneracijskim centrom Kranj in spodbujali skupne projekte oz. dejavnosti.

Oglej si vse slike »


Za res lep sprejem se zahvaljujemo vsem otrokom oziroma uporabnikom MCK in njihovim zaposlenim.

Diferenciran program Zimzelen

Objavljeno 17.8.2016

V Galeriji Muzeja Železniki smo si ogledal čudovito razstavo čipk.

Oglej si vse slike »


Sprehod do cerkvice na Jamniku je sicer kratek, a ravno pravšnji za našo skupino.

Oglej si vse slike »


Obiskali smo jezero Črnava v Preddvoru, idilično umetno jezero, ki je nastalo, ko so v preteklosti posekali gozd in zajezili potok. Sprehajalna pot okoli jezera je del male gozdne učne poti zasnovane leta 1996 in zajema 29 eksotičnih dreves, ki pri nas v naravi ne rastejo. Tako smo videli in spoznali mnogo novih vrst.

Oglej si vse slike »

Začasni tatuji

Objavljeno 10.8.2016

Dopust smo želeli našim uporabnikom polepšati z unikatnimi tatuji. Tatuji so izdelani z airbrush tehniko. Barve, ki smo jih uporabili, so profesionalnega ranga, uporabljajo se tudi v filmih ter imajo zdržljivost do 3 tednov pri pravilni negi.

Oglej si vse slike »


Seveda se je prav vsakemu uporabniku narisal nasmeh na koncu tetoviranja.

Oglej si vse slike »

Sodelovanje z Medgeneracijskim centrom Kranj

Objavljeno 9.8.2016

V okviru sodelovanja z Medgeneracijskim centrom Kranj so nas skupaj z zaposlenimi obiskali otroci, ki obiskujejo njihove počitniške ustvarjalne delavnice.
Predstavili smo jim naše delo in jim razkazali delavnice. Z velikim zanimanjem so opazovali vlivanje gline v kalupe, glaziranje izdelkov. Navdušeni so bili nad končnimi izdelki in našo trgovino. Nekateri med njimi naše izdelke že poznajo, saj jih imajo doma.

Oglej si vse slike »


Razveselili so se tudi delavnice oblikovanja gline, ki smo jim jo pripravili na našem vrtu. Naredili so posode, barvali že narejene glinene izdelke, glino oblikovali po svojih željah in predstavah. Narejene izdelke so tudi okrasili.

Oglej si vse slike »


Obiska smo bili vsi zelo veseli in se že veselimo naslednjega druženja, ki bo v prostorih Medgeneracijskega centra Kranj.