Predstavitev

Varstveno delovni center Kranj je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in je od 1. 1. 2000 samostojni zavod. VDC Kranj izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (DV) in storitev institucionalnega varstva (IV). Storitev je financirana iz proračuna RS - Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Storitev DV se izvaja dnevno od ponedeljka do petka v trajanju najmanj 5 in največ 8 ur dnevno, storitev IV v bivalni enoti Škofja Loka pa nepretrgoma  vse dni v letu in sicer:
  • 16 ur dnevno od 15. ure dalje, od ponedeljka do petka,
  • 24 ur - ob sobotah, nedeljah, praznikih in v času kolektivnega dopusta v dnevnem varstvu VDC Kranj - storitvi vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
Zaradi narave in organizacije dela ter potreb uporabnikov, delovni čas v bivalni enoti Škofja Loka poteka kot izmensko delo in sicer popoldansko delo od 15.00 ure do 22.00 ure in nočno delo od 22.00 ure do 7.00 ure naslednjega dne.           V sestavi VDC Kranj so organizacijske enote:
  • ENOTA KRANJ, Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj (sedež zavoda z upravo), izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA TRŽIČ, Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠENČUR, Delavska 24, 4208 Šenčur, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • BIVALNA ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev celodnevnega varstva - IV - storitev institucionalnega varstva
 
 

Naša vrata so se ponovno odprla

Objavljeno 2.6.2020

Včeraj so se ponovno odprla vrata naših enot. Ne glede na spremenjene pogoje je bilo po enotah veselo. Poleg zaposlenih so nas pričakale torte dobrodošlice, v loški enoti pa nas je s svojim nastopom presenetila Eva Moškon.

Oglej si vse slike »


Torta dobrodošlice v enoti Šenčur.

Oglej si vse slike »


Enota Kranj

Oglej si vse slike »


Enota Tržič

Navodila uporabnikom, staršem in zakonitim zastopnikom

Objavljeno 29.5.2020

Navodila glede izvajanja storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji v VDC Kranj v času COVID – 19

Obvestilo o pričetku izvajanja storitve

Objavljeno 29.5.2020

Obvestilo uporabnikom, staršem in zakonitim zastopnikom o pričetku izvajanja storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji v VDC Kranj

Kdaj bodo spet delovali varstveno delovni centri?

Objavljeno 19.5.2020

Prispevek 1 na Radiu Prvi

Prispevek 2 na Radiu Slovenija, začetek na 7.40

Prispevek 3 na Radiu Slovenija, začetek na 11.15

Obvestilo o izvajanju obiskov

Objavljeno 8.5.2020

Za Obvestilo o izvajanju obiskov v institucionalnem varstvu VDC Kranj – bivalna enota Škofja Loka, kliknite na dokument.