Predstavitev

Varstveno delovni center Kranj je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in je od 1. 1. 2000 samostojni zavod. VDC Kranj izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (DV) in storitev institucionalnega varstva (IV). Storitev je financirana iz proračuna RS - Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Storitev DV se izvaja dnevno od ponedeljka do petka v trajanju najmanj 5 in največ 8 ur dnevno, storitev IV v bivalni enoti Škofja Loka pa nepretrgoma  vse dni v letu in sicer:
  • 16 ur dnevno od 15. ure dalje, od ponedeljka do petka,
  • 24 ur - ob sobotah, nedeljah, praznikih in v času kolektivnega dopusta v dnevnem varstvu VDC Kranj - storitvi vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
Zaradi narave in organizacije dela ter potreb uporabnikov, delovni čas v bivalni enoti Škofja Loka poteka kot izmensko delo in sicer popoldansko delo od 15.00 ure do 22.00 ure in nočno delo od 22.00 ure do 7.00 ure naslednjega dne.           V sestavi VDC Kranj so organizacijske enote:
  • ENOTA KRANJ, Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj (sedež zavoda z upravo), izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA TRŽIČ, Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠENČUR, Delavska 24, 4208 Šenčur, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • BIVALNA ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev celodnevnega varstva - IV - storitev institucionalnega varstva
 
 

Pridobitev certifikata kakovosti Equass

Objavljeno 13.10.2021

V VDC KRANJ smo ponosni.
V mesecu septembru 2021 smo zaključili še en Projekt VDC Kranj in po obsežnem postopku presoje, pridobili certifikat sistema kakovosti EQUASS.

EQUASS (European Quality in Social Service) je Evropski sistem kakovosti na področju socialnih storitev in zagotavljanja celovite storitve na področjih razvoja, promocije, priznavanja in certificiranja kakovosti, skladne z evropskimi zahtevami kakovosti pri zagotavljanju socialnih storitev. EQUASS ponuja programe za priznavanje doseganja ravni kakovosti in certificiranje kakovosti na področju socialnih storitev. Izvajalec, ki verjame v kakovost svojega delovanja na vseh področjih, pristopi k zunanjemu procesu ocenjevanja na evropski ravni in s tem dokaže kakovost svojih storitev za uporabnike in ostale deležnike.
Sistem EQUASS sestavlja deset načel kakovosti, ki temeljijo na Evropskem okviru kakovosti za socialne dejavnosti (Odbor za socialno zaščito, 2010). Vsako načelo kakovosti je razdeljeno na 50 podrobno opredeljenih meril, zadovoljevanje zahtev pa je pojasnjeno s 75 posebnimi kazalniki uspešnosti.
Izpolnjevanje meril in pridobivanje veljavnih in ustreznih rezultatov za priznavanje kakovosti sistema EQUASS Assurance v okviru Evropske kakovosti na področju socialnih storitev, je potrditev in še en dokaz našega dobrega dela.
Skozi presojo se je izkazalo visoko zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih, kot tudi predstavnikov staršev oziroma zakonitih zastopnikov ter Sveta zavoda VDC Kranj.
Celotnemu kolektivu zaposlenih in uporabnikov, ki je s svojim prispevkom doprinesel k uresničitvi tega pomembnega mejnika, ponosno čestitam.

Mirjana Česen, direktorica, VDC Kranj

Certifikat v PDF

Teden vseživljenjskega učenja

Objavljeno 8.10.2021


V preteklih dneh smo se zabavali s snemanjem zvočnih in video posnetkov… sedaj pa vam končno lahko pokažemo naš končni izdelek – video posnetek o Kamnitem mostu, ki smo ga v enoti Škofja Loka pripravili v sklopu Tednov vseživljenjskega učenja. Uporabniki vam v njem predstavijo pripoved o Kamnitem mostu, ki je je najstarejši ohranjeni most v Sloveniji in pomemben del kulturne dediščine Škofje Loke. Na posnetku pa vidite tudi postopek izdelave glinene tablice in trud, ki ga naši uporabniki vlagajo v izdelavo lastnega programa.

Povezava do video posnetka.

Za sodelovanje z Ljudsko Univerzo Škofja Loka in za ta projekt smo se odločili, ker je aktivno vključevanje uporabnikov pomemben del poslanstva VDC Kranj

Pismo mame uporabnika

Objavljeno 17.9.2021

Pismo v PDF

Pismo zakonite zastopnice

Objavljeno 14.9.2021

Danes sem bila v bivalni enoti Škofja Loka – moj poklon za odlično delo, organiziranost, projekt, odnos sodelavcev, za urejenost … lahko bi naštevala v neskončnost.

Hvala za tako odlično vodenje! Res moraš biti ČLOVEK, da lahko delaš tako dobro in s srcem.

Mojca Lončarski, mati/zakonita zastopnica uporabnice VDC Kranj, Žive Lončarski.

Ribolov v ribniku Žeje

Objavljeno 13.9.2021

Prejšnji teden smo izpolnili težko pričakovano željo uporabnikom – ribolov. V objemu narave, nedaleč stran iz Nakla, se nahaja ribnik Žeje. Pravzaprav so tam trije ribniki. Lovili smo v prvem, komercialnem ribniku, tam kjer prijemajo postrvi. Imeli smo uspešen ribolovni dan, uporabniki so bili navdušeni nad prijemi rib, še toliko bolj pa ob ulovu.

Oglej si vse slike »


Po ribolovu smo se okrepčali v brunarici, kjer odlično pripravijo raznovrstne ribje jedi. Mi smo seveda jedli postrvi iz njihovega ribnika, posladkali pas mo se sladoledom in kavo.

Oglej si vse slike »


Uporabniki so se z ribolovom srečali prvič. Bila je to enkratna izkušnja, tudi nekoliko adrenalinska v pričakovanju prijema in polna veselja in sreče ob ulovu. Imeli smo resnično čudovit dan.