Predstavitev

Varstveno delovni center Kranj je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in je od 1. 1. 2000 samostojni zavod. VDC Kranj izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (DV) in storitev institucionalnega varstva (IV). Storitev je financirana iz proračuna RS - Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Storitev DV se izvaja dnevno od ponedeljka do petka v trajanju najmanj 5 in največ 8 ur dnevno, storitev IV v bivalni enoti Škofja Loka pa nepretrgoma  vse dni v letu in sicer:
  • 16 ur dnevno od 15. ure dalje, od ponedeljka do petka,
  • 24 ur - ob sobotah, nedeljah, praznikih in v času kolektivnega dopusta v dnevnem varstvu VDC Kranj - storitvi vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
Zaradi narave in organizacije dela ter potreb uporabnikov, delovni čas v bivalni enoti Škofja Loka poteka kot izmensko delo in sicer popoldansko delo od 15.00 ure do 22.00 ure in nočno delo od 22.00 ure do 7.00 ure naslednjega dne.           V sestavi VDC Kranj so organizacijske enote:
  • ENOTA KRANJ, Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj (sedež zavoda z upravo), izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA TRŽIČ, Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠENČUR, Delavska 24, 4208 Šenčur, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • BIVALNA ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev celodnevnega varstva - IV - storitev institucionalnega varstva
 
 

Plesno gibalna terapija

Objavljeno 21.4.2021

V enoti Šenčur reg. plesno – gibalna terapevtka Vesna Jevšenak za uporabnike enote vodi plesno gibalno terapijo oziroma plesno gibalno psihoterapijo – psihoterapevtsko uporabo gibanja in plesa, ki povezuje psihični, fizični, mentalni in socialni del nas. Izhaja iz medsebojne povezanosti telesa in gibanja z notranjimi duševnimi procesi. Ples kot gibanje telesa, ustvarjalno izražanje in komunikacija, je osrednja sestavina plesno gibalne terapije. Ko posameznik doseže telesno in čustveno povezanost, mu to omogoči boljše poznavanje sebe in ustreznejšo odzivnost na okolje. Le to pa je pogoj za bolj kakovostno življenje.

Oglej si vse slike »


Uporabniki uživajo in aktivno sodelujejo pri oblikovanju programa z lastnimi gibalnimi zamislimi in temami. Njihove lastne ustvarjalne gibalne zamisli so del programa. Razvijajo, osmišljajo in povezujejo jih znotraj skupine. Teme niso popolnoma vnaprej določene, ampak nastanejo v skupini na vsakem srečanju sproti glede na udeležence in kar prinesejo v skupino: razpoloženja, čustva in doživljanja. Sodelovanje z drugimi udeleženci spodbudi nove gibalne stike – skupno gibanje in ples, ki so zaradi pozitivne izkušnje prenosljivi tudi na odnose zunaj terapevtskega srečanja. Ples, ki vključuje ritem, melodijo in skupno gibanje povezuje udeležence, jim ponuja prostor za umirjanje, gibalno plesno ustvarjanje in sodelovanje z drugimi.

Velikonočni prazniki v bivalni enoti

Objavljeno 6.4.2021

V bivalni enoti smo velikonočne dobrote pripravljali z velikim zanosom in navdušenjem.
V soboto smo jih naložili v košarico in ob spremljanju svete maše po televiziji, tudi požegnali.
Zajtrk v nedeljo je bil res slasten. Mize so se šibile pod temi dobrotami. Velikonočne jedi obožujemo prav vsi.

Oglej si vse slike »


Obudili pa smo tudi eno od velikonočnih iger, valjanje oz. trkljanje.

Oglej si vse slike »

Prispevek k velikonočni okrasitvi

Objavljeno 2.4.2021

Tudi v VDC Kranj se v času korone storitev VVZPP izvaja v mehurčkih.  Uporabniki bivalne enote, ki potrebujemo počasnejši ritem in nekoliko več pomoči, smo naši skupini nadeli ime „Počasnejši mehurček“.
Takole smo danes nekateri iz skupine „Počasnejši mehurček“ prispevali k velikonočni okrasitvi.

Oglej si vse slike »

Velikonočno voščilo

Objavljeno 2.4.2021

Vsem uporabnikom, staršem in zakonitim zastopnikom želimo velikonočne praznike polne optimizma, ki nam bo vsem dalo smisel in pogum, da bomo z vedrim pogledom zrli v prihodnost.

Veselo praznujte ter ujemite čarobnost trenutkov in drobne sreče.

Kolektiv VDC Kranj

Enajsta obletnica bivalne enote

Objavljeno 12.3.2021

Sinoči smo obeležili 11. obletnico bivalne enote. Sproščeno in spontano, s polno dobre volje, petja in plesa.
V bivalni enoti smeha in veselja ni ne konca in ne kraja.

Oglej si vse slike »