Predstavitev

Varstveno delovni center Kranj je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in je od 1. 1. 2000 samostojni zavod. VDC Kranj izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (DV) in storitev institucionalnega varstva (IV). Storitev je financirana iz proračuna RS - Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je za uporabnike v celoti brezplačna. Storitev DV se izvaja dnevno od ponedeljka do petka v trajanju najmanj 5 in največ 8 ur dnevno, storitev IV v bivalni enoti Škofja Loka pa nepretrgoma  vse dni v letu in sicer:
  • 16 ur dnevno od 15. ure dalje, od ponedeljka do petka,
  • 24 ur - ob sobotah, nedeljah, praznikih in v času kolektivnega dopusta v dnevnem varstvu VDC Kranj - storitvi vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
Zaradi narave in organizacije dela ter potreb uporabnikov, delovni čas v bivalni enoti Škofja Loka poteka kot izmensko delo in sicer popoldansko delo od 15.00 ure do 22.00 ure in nočno delo od 22.00 ure do 7.00 ure naslednjega dne.           V sestavi VDC Kranj so organizacijske enote:
  • ENOTA KRANJ, Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj (sedež zavoda z upravo), izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA TRŽIČ, Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠENČUR, Delavska 24, 4208 Šenčur, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • BIVALNA ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev celodnevnega varstva - IV - storitev institucionalnega varstva
 
 

Vabilo na dobrodelno glasbeno prireditev

Objavljeno 16.10.2017

VDC Kranj, enota Šenčur ter Vida Šušteršič z ljudsko pesmijo in mnogimi gosti vabimo na dobrodelno glasbeno prireditev. Vabilo.

ENO Tree Planting Certificate

Objavljeno 12.10.2017

Prejeli smo certifikat za letošnje jesensko sajenje drevesa miru.

PDF

Tržič – mesto dobrih misli in želja

Objavljeno 9.10.2017

Tržič – mesto dobrih misli in želja je projekt, ki so ga osnovali lansko leto v OŠ Tržič.
Z njim želijo povezati učence, starše, sorodnike, delavce javnih zavodov in društev ter Tržičane. Poudariti želijo pomembnost pozitivnega odnosa do sočloveka, narave, okolja in domačega kraja. Prav tako pa tudi pomembnost medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva, pozivanja k strpnosti do različnih narodnosti, tujcev in sprejemanja drugačnosti.

Simbol dogajanja je srce. S prireditvijo, poimenovano Tržiška veriga srca, smo v svet poslali misel, da prav medsebojno sodelovanje in spoštovanje počasi, a zanesljivo ustvarja boljši svet za nas vse.
Kar 1500 udeležencev, predvsem učencev in zaposlenih z vseh treh tržiških osnovnih šol ter otrok in zaposlenih z Vrtca Tržič, enota Križe in drugih javnih zavodov, pa tudi VDC Kranj, enota Tržič, se nas je zbralo v Križah in skupaj smo ustvarili tržiško srce.

Oglej si vse slike »

Strokovna ekskurzija v Hrastovec

Objavljeno 6.10.2017

V skladu s Programom dela VDC Kranj vsako leto organiziramo za zaposlene strokovno ekskurzijo. Letos smo si ogledali Socialno varstveni zavod (SVZ) Hrastovec, ki vključuje skupno 640 stanovalcev.
V izvajanju storitve institucionalnega varstva za odrasle uporabnike s težavami v duševnem zdravju in motnjami v razvoju, uporabljajo različne metode dela ter številne sodobne pristope. V ospredju je individualno delo s posameznikom, kjer uporabnik v partnerskem, delovnem odnosu aktivno sodeluje tako pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju.
Zavod je od leta 2001 razvil široko paleto podpornih sistemov za zagotavljanje kvalitetnih storitev tako na lokaciji gradu Hrastovec, kot v lokalnih skupnostih. Stanovalci imajo možnost podpornega bivanja v različnih bivalnih enotah, stanovanjskih skupinah, manjših oblikah kot je samostojno stanovanje, do zavodske oblike. Pri nastanitvah se upoštevajo posameznikove potrebe, socialne spretnosti, ocena tveganja ter zmožnosti uporabnika za samostojno življenje. V okviru strokovnega dela je velik poudarek namenjen krepitvi uporabnika – da zmore prepoznati priložnost in prevzeti odgovornosti za bivanje v lokalni skupnosti – sobivanja.
V SVZ Hrastovec so nas toplo sprejeli in nam poglobljeno predstavili socialnovarstveno in zdravstveno dejavnost. Zavod in pogoje, s katerimi zavod razpolaga, smo si ogledali v manjših skupinah, da ne bi preveč zmotili ustaljenega ritma zavoda oz. izvajanja dejavnosti. Obiskali smo tudi našega bivšega uporabnika, ki je bil v zavod Hrastovec premeščen pred kratkim in zelo je bil vesel znanih obrazov.

Oglej si vse slike »


Vodstvu in zaposlenim SVZ Hrastovec se iskreno zahvaljujemo, da smo v okviru tovrstnega povezovanja imeli priložnost pobliže spoznati njihov zavod in delovanje, pri tem pa si tudi izmenjali izkušnje in primere dobre prakse.

Srjanska gozdna učna pot

Objavljeno 5.10.2017

Na povabilo Osnovne šole Šenčur smo se v Varstveno delovnem centru Kranj, enota Šenčur, udeležili pohoda po Srjanski gozdi učni poti, ki se nahaja v Srednji vasi občine Šenčur.
Srjanska učna pot je zasnovana na zanimivem območju, kjer se prepletata naravna in kulturna dediščina, oblikovana in kmetijska krajina, geološke zanimivosti in različna raba prostora. Nahaja se severno od naselja Srednja vas pri Šenčurju in obsega območje vodnega zadrževalnika na potoku Olševnica, podružnični cerkvi sv. Katarine in Radegunde z okolico ter geološki osamelec, vzpetino Hrib, ki jo domačini imenujejo kar Srjanski hrib.
Med hojo smo se ustavljali ob najpomembnejših točkah ob poti, kjer so nam osnovnošolci devetega razreda, ob pomoči učiteljice biologije ga. Milene Renko, predstavljali različna drevesa in njihove značilnosti, legende o občini Šenčur in pomen ohranjanja gozda ter gozdnih plodov. V dodatno pomoč so nam bile tudi informacijske table, ki so postavljene ob poti.

Oglej si vse slike »


Vseskozi smo uživali v zanimivih pogledih na vrhove Julijski in Kamniško-Savinjskih Alp ter Karavank, gozdnih zaplat, različnih cerkva, sadovnjakov, čebeljih panjev, obdelovalnih površin in bližnjih naselji.
Ker nam je zmanjkalo časa za ogled celotne poti, smo se odločili, da se na ogled Srjanske gozdne učne poti še vrnemo. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo učencem osnovne šole Šenčur za enkratno vodenje in predstavitev značilnosti gozdne učne poti.