Predstavitev

Varstveno delovni center Kranj je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in je od 1. 1. 2000 samostojni zavod. VDC Kranj izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (DV) in storitev institucionalnega varstva (IV). Storitev je financirana iz proračuna RS - Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Storitev DV se izvaja dnevno od ponedeljka do petka v trajanju najmanj 5 in največ 8 ur dnevno, storitev IV v bivalni enoti Škofja Loka pa nepretrgoma  vse dni v letu in sicer:
  • 16 ur dnevno od 15. ure dalje, od ponedeljka do petka,
  • 24 ur - ob sobotah, nedeljah, praznikih in v času kolektivnega dopusta v dnevnem varstvu VDC Kranj - storitvi vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
Zaradi narave in organizacije dela ter potreb uporabnikov, delovni čas v bivalni enoti Škofja Loka poteka kot izmensko delo in sicer popoldansko delo od 15.00 ure do 22.00 ure in nočno delo od 22.00 ure do 7.00 ure naslednjega dne.           V sestavi VDC Kranj so organizacijske enote:
  • ENOTA KRANJ, Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj (sedež zavoda z upravo), izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA TRŽIČ, Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠENČUR, Delavska 24, 4208 Šenčur, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • BIVALNA ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev celodnevnega varstva - IV - storitev institucionalnega varstva
 
 

Obvestilo

Objavljeno 16.3.2020

Spoštovani zakoniti zastopniki in svojci uporabnikov VDC Kranj, bivalne enote Škofja Loka.

Glede na trenutno situacijo vam želimo sporočiti, da se naši stanovalci počutijo dobro in so preskrbljeni z vsem potrebnim.
Naprošamo vas, da v enoto ne prinašate hrane in drugih stvari, niti k vratom bivalne enote, saj to prav tako omogoča prenos okužb.

Zavedamo se, da si želite stikov in pogovorov z vašimi svojci. Preko telefona so dosegljivi v svojih sobah, vsak dan med 15. in 15.30.uro.
O kakršnihkoli spremembi vas bomo takoj obvestili, zato prosimo, da kličete le v nujnih primerih.

Hvala vam za sodelovanje in upoštevanje vseh nujnih ukrepov, skupaj bomo zmogli, dokler se življenje ne vrne v stare tire.

Kolektiv bivalne enote

Ukrepi VDC Kranj zaradi pojava koronavirusa (Covid19)

Objavljeno 13.3.2020

Ukrepi VDC Kranj zaradi pojava koronavirusa (Covid19), kliknite na dokument.

Voščilo

Objavljeno 6.3.2020

Drage uporabnice!

Vse najlepše ob dnevu žena.

 

Biodanza

Objavljeno 6.3.2020

Konec februarja smo v enoti sodelovali z vaditeljico biodanze Natašo Kern, preko Zavoda Ars Sensus, zavoda za kulturno in socialno integracijo družbe.
Z Natašo nas je povezala gospa Lilijana Skubic, ki je urico biodanze namenila kot rojstnodnevno darilo hčeri Martini, v sodelovanje pa povabila vse uporabnike enote Šenčur, kamor je vključena tudi Martina. Za to gesto se gospe Lilijani zelo lepo zahvaljujemo.
Urico biodanze smo združili s praznovanjem rojstnih dni vseh uporabnikov, ki so praznovali v mesecu februarju – Rok, Špela in Matej. Poleg Martine, ki je praznovala okroglih štirideset let, je svojo okroglo petdesetletnico praznoval tudi Andrej.
Nad podarjeno urico biodanze smo bili navdušeni. Biodanza je glasbeno-gibalni način dela, ki spodbuja človekove potenciale.

Oglej si vse slike »


Metodologija, ki se uporablja pri biodanzi, je »polno doživljanje« s pomočjo izbrane glasbe, gibanja in srečanj med udeleženci. Doživljanja omogočajo, da se povežemo s seboj, s svojimi občutki, čustvi in da le-te izrazimo. Tako vsak udeleženec razvija lastni način izražanja in komunikacije z drugimi.
Vrednote, ki se razvijajo s pomočjo biodanze:
SODELOVANJE IN PRIJATELJSTVO; izboljšuje se komunikacijska spretnost, odprtost za kontakte = veselje do življenja pripravljenost za več sodelovanja v skupini in boljša socializacija
SAMOSPOŠTOVANJE; spoštovanje sebe in drugih = zadovoljstvo zaupanje vase, v lastne sposobnosti in v soljudi = pomirjenost v sebi
ČUSTVENA-MOTORIČNA INTEGRACIJA; razvijamo zaznavanje lastnega telesa = dvig vitalnosti povezujemo vse dele telesa in občutkov v celoto – integracija in dobro počutje motorične spretnosti se razvijajo = razvoj lastne izraznosti
Nad tem posebnim darilom smo bili vsi zelo navdušeni. Zahvaljujemo se Nataši in Nuši za skupno petkovo druženje in novo izkušnjo.

Pustno rajanje

Objavljeno 25.2.2020

Na pusta so uporabnike iz enote Škofja Loka obiskale pustne maske iz enote Tržič. Skupaj smo zaplesali, se veselili in družili, seveda pa niso manjkali sladki krofi. Imeli smo se lepo.

Oglej si vse slike »


Tako pa so rajali v enoti Kranj.

Oglej si vse slike »