Predstavitev

Varstveno delovni center Kranj je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in je od 1. 1. 2000 samostojni zavod. VDC Kranj izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (DV) in storitev institucionalnega varstva (IV). Storitev je financirana iz proračuna RS - Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Storitev DV se izvaja dnevno od ponedeljka do petka v trajanju najmanj 5 in največ 8 ur dnevno, storitev IV v bivalni enoti Škofja Loka pa nepretrgoma  vse dni v letu in sicer:
  • 16 ur dnevno od 15. ure dalje, od ponedeljka do petka,
  • 24 ur - ob sobotah, nedeljah, praznikih in v času kolektivnega dopusta v dnevnem varstvu VDC Kranj - storitvi vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
Zaradi narave in organizacije dela ter potreb uporabnikov, delovni čas v bivalni enoti Škofja Loka poteka kot izmensko delo in sicer popoldansko delo od 15.00 ure do 22.00 ure in nočno delo od 22.00 ure do 7.00 ure naslednjega dne.           V sestavi VDC Kranj so organizacijske enote:
  • ENOTA KRANJ, Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj (sedež zavoda z upravo), izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA TRŽIČ, Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠENČUR, Delavska 24, 4208 Šenčur, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • BIVALNA ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev celodnevnega varstva - IV - storitev institucionalnega varstva
 
 

Drsanje na ledu

Objavljeno 17.1.2020

V okviru dejavnosti za dvig kakovosti življenja smo organizirali drsanje na Ravnah v Tržiču. Z upravljavcem drsališča, Balinarskim klubom Tržič, smo se dogovorili za dopoldanski termin in izposojo drsalk ter izkoristili prijetno sončno vreme za rekreacijo na ledu in druženje uporabnikov med enotami.

Oglej si vse slike »

Delavnica oblikovanja gline

Objavljeno 15.1.2020

Za učence nižjih razredov z OŠ Škofja Loka Mesto smo pripravili delavnico oblikovanj gline.

Oglej si vse slike »


Učencem so uspešno pomagali naši uporabniki, ki imajo vrsto let izkušenj z oblikovanjem gline in njihovi vrstniki iz višjih razredov.

Oglej si vse slike »


Nastali so lepi okrasni izdelki, ki so jih otroci z navdušenjem ustvarjali. Druženje je bilo prijetno, njegov namen pa je bil predvsem spoznati ljudi s posebnimi potrebami in sprejemati njihovo drugačnost.

Oglej si vse slike »


Takole je zapisala učiteljica, ga. Simona Podobnik: »Najlepša hvala vsem vam, da ste nas bili pripravljeni sprejeti in nam nameniti toliko časa in energije. Za vse smo vam zelo hvaležni. Naši učenci so zelo uživali in z velikimi očmi pripovedovali o doživetjih. Tudi učenci mentorskih razredov so bili veseli, da so bili lahko del te zgodbe in prav zaradi vsega lepega, so se še oni lotili izdelkov, zato je bilo tudi toliko otrok. Res so to dragocene izkušnje za vse nas in verjamem, da za vas tudi.«
Tudi mi se zahvaljujemo za prijetno druženje in sodelovanje OŠ Škofja Loka Mesto, še posebej pa gospe Simoni Podobnik.

Voščilo

Objavljeno 22.12.2019


Oglej si vse slike »


Fotografije predstavljajo okrasitev v bivalni enoti.

Srečanje v Bivalni enoti

Objavljeno 21.12.2019

Srečanje v Bivalni enoti

Prednovoletna srečanja enot VDC Kranj smo strnili s srečanjem staršev, svojcev, zakonitih zastopnikov, prijateljev, stanovalcev in zaposlenih, v Bivalni enoti.
Naše druženje je bilo sproščeno, prijetno, domače, s pridihom adventnega časa: tako, kot je to doma.

Oglej si vse slike »


Slaščice smo za naše goste izdelali kar sami.

Prednovoletna seja kolegija direktorice z uporabniki

Objavljeno 20.12.2019

Pomemben organ našega zavoda je Kolegij direktorice z uporabniki, ki ga zastopajo predstavniki vseh 5 enot VDC Kranj. Na rednih sestankih se kolegij pogovarja o vseh pomembnih stvareh, predstavniki predlagajo in skupaj potrdijo tiste vsebine, ki bi jih želeli uresničiti, s čimer uporabniki aktivno soustvarjajo projekte in programe za dvig kakovosti življenja VDC Kranj.
V Gorajtah je decembra že tradicionalno potekala skupna prednovoletna seja Kolegija direktorice z uporabniki VDC Kranj in VDC Tončke Hočevar. Namenjena je bila zaokroženju celoletnega dogajanja in ovrednotenja medsebojnega sodelovanja obeh VDC.
Vzdušje je bilo sproščeno, praznično in pravljično, za kar je še dodatno poskrbel sneg in dobra družba v Pravljični deželi Gorajte.

Oglej si vse slike »


Predstavnikom Kolegija direktorice z uporabniki se ob koncu leta še enkrat zahvaljujemo za njihov prispevek ter za odgovorno in skrbno opravljanje svojega dela.