Arhiv za september 2012

Rekreacija zadnje poletne dni

Objavljeno 25.9.2012

Vroče poletje smo izkoristili za plavanje v kranjskem bazenu. Dobra volja, sonček, prijetno druženje, pa seveda nekaj rekreacije so nam zapolnili dan.


Pe tudi kolesarili smo, nekateri na triciklih, nekaj jih obvlada prava kolesa.

Sestanek uporabnikov VDC Kranj, enota Šenčur

Objavljeno 24.9.2012

Del vizije našega zavoda je, da upošteva uporabnike kot aktivne udeležene v procesu izvajanja storitve, kjer spodbujamo njihovo individualnost in opolnomočenje. S tem namenom imamo organizirane redne sestanke z uporabniki v vseh enotah.
Tako smo imeli v enoti Šenčur v septembru sestanek, kjer uporabniki aktivno sodelujejo v pripravi dogajanja in načrtovanju dela v svoji enoti. Predstavnika, ki sta izvoljena v Kolegij uporabnikov na volitvah, se skupaj z uporabniki pogovorita kar »jim leži na duši« in se tiče VDC-ja oz. enote. Povprašata jih za predloge in želje, ki bi jih lahko izvedli, v okviru aktivnosti za dvig kakovosti življenja uporabnikov, v enoti.


Po njihovem sestanku, ki včasih poteka tudi ob pitju dišeče kavice, se predstavnika skupaj z vodjo enote v pisarni pogovorijo o vsebini sestanka in dogovorijo kdo posreduje določene informacije. Predstavnika seznanita vodjo s predlogi, ki so jih imeli uporabniki. Vodja enote pa vključi v njihovo vsebino še tisto, kar je pomembno za skupno učinkovitost: predloge, ki jih imajo vodje skupin, informacije, ki so pomembne za celoten zavod in predvidene dogodke in aktivnosti ter potrebe, ki izhajajo iz zaposlitvenega programa.

Na skupnem srečanju predstavnika in vodja enote podata informacije, nato pa se razvije pogovor med vsemi in dodatne razjasnitve vsem, ki želijo. Naši sestanki so največkrat zanimivi, tudi zabavni, včasih pa tudi resni in usmerjeni v delovanje za naprej. Pogovorimo se o medsebojnih odnosih, predstavimo potrebe in želje posameznikov, ki potrebujejo več pozornosti, naredimo plan dela, predvidimo kdaj bo več časa za aktivnosti, kdaj pa se moramo osredotočit na delo, kako lahko sodelujemo z ostalimi enotami in kako lahko storitev vodenja, varstva in zaposlovanja približamo uporabnikovim željam in potrebam. Namen sestankov je, da uporabniki v največji možni meri prispevajo k vsebini opravljanja storitve, hkrati pa s tem pridobivajo občutek odgovornosti za svoja ravnanja in zadovoljevanje svojih potreb.

Ko sestanek zaključimo, vodja enote pripravi zapisnik, ki ga podpišeta oba predstavnika. Zapisnike mesečnih sestankov nato posredujeta na Kolegiju uporabnikov, kjer se srečajo predstavniki iz vseh enot skupaj z direktorico.

Tudi na ta način se naše enote med seboj povezujejo. Posredovane informacije pa predstavljajo tudi del vsebine, ki se vključi v plan zavoda ob sprejemanju letnih poročil in načrtov.

Netopirji – živali, ki letajo z rokami in gledajo z ušesi

Objavljeno 21.9.2012

Svetloba je eden od najpomembnejših elementov življenja. Vendar svetloba lahko obstaja le, če obstaja tudi tema. In v naravi je slednja prav tako pomembna kot svetloba. Nekatere živali, kot so sove, netopirji, zveri, nočni metulji, so aktivne predvsem ponoči. V zavetju teme se prehranjujejo, razmnožujejo in počivajo.


Odzvali smo se povabilu biologinje Alenke Petrinjak, zaposlene v Triglavskem narodnem parku. S skupino uporabnikov smo si v Info središču TNP Triglavska roža na Bledu ogledali razstavo Netopirji – živali, ki letajo z rokami in gledajo z ušesi. K pestrosti razstave smo z našimi glinenimi netopirji prispevali tudi mi.

Razstava je postavljena v okviru evropskega projekta Projekt Life+ Življenje ponoči, ki opozarja na probleme svetlobne polucije in poskuša najti primerne tehnične rešitve za naravi prijazno in energetsko učinkovito osvetljevanje našega okolja. Pomembno je, da z umetno svetlobo ne osvetljujemo bivališč živali in da uporabljamo svetila brez ultravijoličnega svetlobnega spektra, ki privablja žuželke. S tem bistveno prispevamo k ohranjanju naše biotske raznovrstnosti.

Evakuacijska vaja in osvežitev poletnih dni

Objavljeno 20.9.2012

Tudi v letošnjem letu  nam je pri izvedbi evakuacijske vaje priskočilo na pomoč Prostovoljno gasilsko društvo iz Besnice. Primož in Ana sta nam dan polepšala s prikazom zmogljivosti njihovega gasilskega lepotca ter nam v vročem, poletnem dnevu ponudila še čisto pravo mokro osvežitev izpod brizgalne cevi. Na fotografijah pa je čisto dobro razvidno, da tudi mi vadimo za gasilske pomočnike 🙂

Obisk upravne enote Šenčur

Objavljeno 19.9.2012

Uporabniki enote Šenčur smo se odpravili na ogled upravne enote, ki enkrat tedensko uraduje v stavbi občine Šenčur. Sprejela nas je prijazna gospa Irena ki dela na upravni enoti Kranj, enkrat tedensko pa pride v Šenčur. Pove nam, kaj se na upravni enoti ureja;  izdajajo osebne izkaznice, potne liste, vozniška dovoljenja, odjave in prijave bivališča……
Pokazala nam je kako se vloži zahtevek za osebno izkaznico, kako skenira fotografijo, kakšen obrazec je potrebno izpolniti. Zelo zanimiva je naprava, ki skenira prstni odtis. Svoj prstni odtis je oddala naša Zdenka, na posebni napravi, ki prenese odtis na računalnik.
Ga. Irena nam je tudi pokazala, kako lahko po računalniku poišče določeno osebo. Uporabnikom je bilo zanimivo, ko so povedali svoje ime in zagledali svojo sliko na ekranu. Špela in Anita sta posebej prišli k njej in z navdušenjem povedali svoje ime in priimek.
Na koncu smo se gospe Ireni zahvalili za obisk in prijaznost in ji podarili naš izdelek.