Ministrica na srečanju s skupnostjo in direktorji varstveno-delovnih centrov

Objavljeno 31.5.2013

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak se je na delovnem srečanju sestala z direktorji varstveno-delovnih centrov in predsednico skupnosti Mirjano Česen.
Ministrica se je na sestanku podrobneje seznanila z njihovim delom pa tudi s težavami in aktualnimi problemi. Poudarila je, da je racionalizacija glede na finančne razmere v državi potrebna tudi na tem področju, vendar ne sme iti na račun varovancev. Treba je poiskati notranje rezerve in racionalizirati delovne procese. Tudi na področju varstveno-delovnih centrov se pripravlja reorganizacija, ki pa bo postopna, premišljena, v sodelovanju z izvajalci in v nobenem primeru ne sme poslabšati položaja njihovih varovancev.


Generalni direktor direktorata za socialne zadeve Davor Dominkuš je direktorjem, ki so opozorili na neurejeno področje financiranja zdravstvenih storitev, zagotovil, da bo ministrstvo še v letošnjem letu prenovilo pravilnik o standardih in normativih in da bo skupaj z Ministrstvom za zdravje pripravilo merila za financiranje zdravstvenih storitev. Ministrica se je pri tem zavzela za večjo strokovno avtonomijo in obljubila pomoč pri urejanju težav, ki se pojavljajo pri prehodu njihovih bodočih varovancev iz šolanja v zaposlitev (iz šole v VDC). Z novim zakonom, ki ga bo ministrstvo pripravilo v prihodnjem letu, pa je obljubila tudi rešitev nekaterih drugih težav, na katere so opozorili direktorji, med drugim tudi ureditev pravnega položaja njihove skupnosti.
Vir:MDDSZObjavi komentar