Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak

Objavljeno 7.2.2014

V lanskem letu nam je Ljudska univerza Tržič  prijazno ponudila sodelovanje v enem izmed svojih programov – Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak.


V letošnjem letu pa se bodo udeleženci srečali z drugačnim programom, in sicer programom splošnega neformalnega izobraževanja odraslih. Namen programa je zviševanje splošne izobraženosti in razvoj ključnih kompetenc odraslega prebivalstva za dejavno vključevanje v življenje in delo. Cilji vseh programov so oblikovanje in izvajanje programov za različne ciljne skupine odraslih, ki zagotavljajo spoznavanje in razvoj ključnih kompetenc, ki jih ljudje potrebujemo za osebni razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev.Objavi komentar