Delovna praksa učencev OŠ Jela Janežiča v VDC Kranj

Objavljeno 6.6.2016

Na prošnjo OŠ Jela Janežiča Škofja Loka, smo v času od 29.3.2016 do 27.5.2016 v enoto Škofja Loka Varstveno delovnega centra Kranj sprejeli na delovno prakso šestnajst učencev.
Tedensko sta se v delovni proces vključila po dva učenca skupaj od osme do desete ure dopoldan. Vsi so bili vključeni v vsako delavnico in se spoznali s področjem dela in specifičnim programom, ki se izvaja v posamezni delavnici.
Učenci so se brez težav vključili v delovno okolje. Seznanili smo jih z novimi kooperantskimi deli, fazami in procesi ter tehnikami dela na področju lastnih izdelkov, ki jih trenutno izdelujemo. Skoraj vsi so izdelal glineno figuro.


Njihova pozornost je bila usmerjena na delo, ki predstavlja možnost za samopotrjevanje, samostojnost, socialno priznanje in možnost za pridobivanje izkušenj, ki vplivajo na razvoj osebnosti in lasten socialni razvoj.
Z namenom dokončanja lastnega izdelka smo se dogovorili za dodaten termin delovne prakse.

Štirje učenci, ki so pri nas opravljali prakso, so bili konec maja vključeni v storitev vodenja, varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji.Objavi komentar