Strokovna ekskurzija

Objavljeno 24.10.2017

S Programom dela VDC Kranj vsako leto načrtujemo tudi strokovne vsebine ter strokovno ekskurzijo. Letos smo jo izvedli v dveh skupinah, z namenom, da so se jo lahko udeležili  prav vsi zaposleni in se spoznali z delovanjem Socialno varstvenega zavoda (SVZ) Hrastovec, ki vključuje skupno 640 stanovalcev.
Tudi tokrat so nas v Hrastovcu toplo sprejeli in nam poglobljeno predstavili  socialnovarstveno in zdravstveno dejavnost. Skupina zaposlenih je bila precej manjša od prve, zato nismo v taki meri zmotili ustaljenega ritma zavoda oz. izvajanja  dejavnosti in smo  si lahko ogledali tudi varovani oddelek, negovalni oddelek, prekrasen bazen, na katerem  ravno potekajo vzdrževalna in obnovitvena dela, si ogledali prostore fizioterapije s savnama ter se seznanili s programi v okviru delovne terapije.
Po zaključku ogleda v gradu Hrastovec nas je strokovna vodja pospremila še na ogled dislocirane bivalne enote Voličina, kjer so nas zaposleni prav tako prijazno sprejeli. Bivalne enote so zasnovane na temeljnih konceptih in zakonitostih stanovanjskih skupin v stanovanjskih hišah različnih velikosti.
Zavod Hrastovec je od leta 2001 razvil široko paleto podpornih sistemov za zagotavljanje kvalitetnih storitev tako na lokaciji gradu Hrastovec, kot v lokalnih skupnostih. Stanovalci imajo možnost podpornega bivanja v različnih bivalnih enotah, stanovanjskih skupinah, manjših oblikah kot je samostojno stanovanje, do zavodske oblike. Pri nastanitvah upoštevajo posameznikove potrebe, socialne spretnosti, oceno tveganja ter zmožnosti uporabnika za samostojno življenje. V okviru strokovnega dela je velik poudarek namenjen krepitvi uporabnika – da zmore prepoznati priložnost in prevzeti odgovornost za lastne odločitve.


Vodstvu in zaposlenim SVZ Hrastovec se iskreno zahvaljujemo, da smo se povezali, se pobliže spoznali, pri tem pa si tudi izmenjali izkušnje in primere dobre prakse.Objavi komentar