Zaključek programa Moj korak in podelitev potrdil

Objavljeno 24.4.2018

Program UŽU-MK, usposabljanje za življenjsko uspešnost z nazivom Moj korak, pod okriljem Ljudske univerze Radovljica, je javnoveljavni program ustanovljen s strani Andragoškega centra Ljubljana in je namenjen ciljnim skupinam s posebnimi potrebami. Program je dolg 120 ur, izvajajo ga učitelji ki so pridobili licenco za program.
V sklopu UŽU-MK smo v VDC Kranj, enoti Tržič, pokrivali naslednje izobraževalne sklope: aktivno državljanstvo (pravice in dolžnosti, pregled osebnih in drugih dokumentov, socialne in družbene vloge, pregled praznikov). V sklopu sporazumevanja in komunikacije smo obravnavali bonton, primerno besedno in nebesedno sporazumevanje, reševanje konfliktov in težav, v sklopu osebnostnih veščin smo obravnavali osebnostne lastnosti, kritično vrednotenje samega sebe, izražanje čustev.


V sklopu funkcionalnih znanj smo utrjevali, kako se napiše in odpošlje kartico, pismo, paket, kako se napiše opravičilo, obvestilo, kako se znajdemo po zemljevidu, kateri uradi so zadolženi za določene zadeve. Obnovili smo znanje o cestno prometnih predpisih, govorili smo o pomenu higiene.
Glede na posameznikove zmožnosti, sposobnosti in potrebe je bilo pridobivanje znanj osredotočeno na praktična znanja, na branje, pisanje in razumevanje krajših besedil ter na socialne in osebnostne veščine.
Zadnji dan srečanja smo spekli rogljičke in pokramljali.

Program so vsi uporabniki uspešno zaključili. Ga. Natalija Brumen, licencirana učiteljica programa, je uporabnikom podelila potrdila o usposabljanju.Objavi komentar