Usposabljanje za življenjsko uspešnost – knjige so zame

Objavljeno 21.6.2019

V VDC Kranj, enoti Kranj, smo v mesecu maju zaključili s programom Knjige so zame v sodelovanju z Ljudsko univerzo Tržič.
Program je namenjen razvijanju bralne pismenosti, jezikovnih zmožnosti, spoznavanju splošnih življenjskih vsebin, branju, pogovoru o zanimivih in aktualnih temah, izmenjavi mnenj.
V okviru programa, katerega je vodila ga. Natalija Brumen, so uporabniki spoznavali zdravilne rastline, njihove lastnosti in posebnosti, izdelali pa so tudi herbarij in mošnjičke s sivko.Objavi komentar