Arhiv za oktober 2021

Pridobitev certifikata kakovosti Equass

Objavljeno 13.10.2021

V VDC KRANJ smo ponosni.
V mesecu septembru 2021 smo zaključili še en Projekt VDC Kranj in po obsežnem postopku presoje, pridobili certifikat sistema kakovosti EQUASS.

EQUASS (European Quality in Social Service) je Evropski sistem kakovosti na področju socialnih storitev in zagotavljanja celovite storitve na področjih razvoja, promocije, priznavanja in certificiranja kakovosti, skladne z evropskimi zahtevami kakovosti pri zagotavljanju socialnih storitev. EQUASS ponuja programe za priznavanje doseganja ravni kakovosti in certificiranje kakovosti na področju socialnih storitev. Izvajalec, ki verjame v kakovost svojega delovanja na vseh področjih, pristopi k zunanjemu procesu ocenjevanja na evropski ravni in s tem dokaže kakovost svojih storitev za uporabnike in ostale deležnike.
Sistem EQUASS sestavlja deset načel kakovosti, ki temeljijo na Evropskem okviru kakovosti za socialne dejavnosti (Odbor za socialno zaščito, 2010). Vsako načelo kakovosti je razdeljeno na 50 podrobno opredeljenih meril, zadovoljevanje zahtev pa je pojasnjeno s 75 posebnimi kazalniki uspešnosti.
Izpolnjevanje meril in pridobivanje veljavnih in ustreznih rezultatov za priznavanje kakovosti sistema EQUASS Assurance v okviru Evropske kakovosti na področju socialnih storitev, je potrditev in še en dokaz našega dobrega dela.
Skozi presojo se je izkazalo visoko zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih, kot tudi predstavnikov staršev oziroma zakonitih zastopnikov ter Sveta zavoda VDC Kranj.
Celotnemu kolektivu zaposlenih in uporabnikov, ki je s svojim prispevkom doprinesel k uresničitvi tega pomembnega mejnika, ponosno čestitam.

Mirjana Česen, direktorica, VDC Kranj

Certifikat v PDF

Teden vseživljenjskega učenja

Objavljeno 8.10.2021


V preteklih dneh smo se zabavali s snemanjem zvočnih in video posnetkov… sedaj pa vam končno lahko pokažemo naš končni izdelek – video posnetek o Kamnitem mostu, ki smo ga v enoti Škofja Loka pripravili v sklopu Tednov vseživljenjskega učenja. Uporabniki vam v njem predstavijo pripoved o Kamnitem mostu, ki je je najstarejši ohranjeni most v Sloveniji in pomemben del kulturne dediščine Škofje Loke. Na posnetku pa vidite tudi postopek izdelave glinene tablice in trud, ki ga naši uporabniki vlagajo v izdelavo lastnega programa.

Povezava do video posnetka.

Za sodelovanje z Ljudsko Univerzo Škofja Loka in za ta projekt smo se odločili, ker je aktivno vključevanje uporabnikov pomemben del poslanstva VDC Kranj