Aktivnosti za dvig kakovosti življenja in dodatna ponudba zavoda

Poleg osnovne socialno varstvene storitve VDC Kranj izvaja še bogato in pestro paleto vsebin in programov, ki znotraj dejavnosti predstavljajo  dodatno ponudbo zavoda za dvig kakovosti življenja varovancev. Nekateri programi so hkrati namenjeni  razbremenitvi družine varovanca. Vključevanje v te dejavnosti poteka na prostovoljni bazi.

Celotetna dodatna ponudba zavoda se financira iz sredstev, katera VDC Kranj pridobi z lastno gospodarsko dejavnostjo, donacijami, dotacijami in ostalimi prispevki.

PROGRAMI :

Letovanja, zimovanja


Kulturne prireditve:  razstave, gledališki nastopi, ogledi filmov, predstav…


Športne prireditve: turnir namiznega tenisa, atletske igre, zimske igre, kolesarjenje…


Izleti


Družabne delavnice: plesi, nastopi gostov, pikniki…..


Izobraževalne delavnice


Organizacija ali sodelovanje na raznih kvizih, sodelovanje z ostalimi podobnimi institucijami…