Cilji

Cilji dejavnosti  VDC Kranj  oziroma socialnovarstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji so:

  • doseči in ohraniti čim boljšo aktivnost in avtonomijo
  • doseči integracijo in osebno dostojanstvo
  • ohranjati znanja, spretnosti, razvijati in pridobivati nova znanja in delovne spretnosti
  • upoštevati splošna in specifična strokovna načela
  • doseči enakopravno vključevanje uporabnikov v našo družbeno stvarnost, kar  v družbenem okolju prispeva k razvoju solidarnosti, strpnosti in preseganju ideoloških in disciplinarnih omejitev ter predsodkov.