Dejavnost

DNEVNO VARSTVO

Varstveno delovni center Kranj izvaja socialnovarstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Storitev  se izvaja 5 dni v tednu od ponedeljka do petka v trajanju od najmanj 5 do največ 8 ur dnevno.
Dejavnost natančno opredeljujejo zakonski in podzakonski aki, Pravilniki, Navodila ter temeljni akt VDC – Statut Varstveno delovnega centra Kranj.

VARSTVO:

 • Spremljanje, podporo pri vsakdanjih dejavnostih VDC
 • Nudenje pomoči pri vsakdanji skrbi za sebe (higiena, oblačenje, pomoč pri gibanju in hoji, orientaciji, prehrani…)
 • Pomoč pri komunikaciji, razvijanju pozitivnih medsebojnih odnosov, samospoštovanja in spoštovanja, razvijanju čuta pripadnosti, strpnosti
 • Varstvo pri prihodih in odhodih, spremstvo pri prevozih
 • Utrjevanje čuta urejenosti sebe in delovnega okolja
 • Skrb za zdravje in dobro počutje ter osebno urejenost


VODENJE:

 • Oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov
 • Ohranjanje pridobljenega znanja in sposobnosti ter učenje novih vsebin in veščin
 • Vzdrževanje in razvoj socialnih stikov ter razvijanje večje samostojnosti
 • Organiziranje kreativnih dejavnosti in aktivno vključevanje ter povezovanje z okoljem
 • Pomoč pri reševanju osebnih stisk


ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI:

Oblike dela, ki omogočajo upravičencem ohranjanje pridobljenih znanj ter razvoj novih sposobnosti, so razvijanje lastnih izdelkov in kooperantska dela predstavljajo:

 • Zagotavljanje pogojev za varno delo, prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov sposobnostim varovancev
 • Uvajanje v delo, razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti ter spremljanje delovnega procesa
 • Nabavo sredstev in pripomočkov, prevoz materiala za delo in prodajo izdelkov

PROGRAM LASTNIH IZDELKOV:

Oblike delalastnih izdelkov predstavlja pomemben dejavnik znotraj zaposlitve pod posebnimi pogoji in zahteva kontinuiran razvojni pristop. Razvijamo  program lastnih izdelkov, ki je zanimiv za trg (prodajo), je uporaben ter estetski. Z razvojem tehnološkega procesa smo  izdelavo izdelka povsem prilagodili sposobnostim uporabnikov VDC, tako s pomočjo delovnih pripomočkov kot razgradnjo delovnega procesa v podprocese. S tem smo tudi osebam z motnjami v duševnem razvoju omogočili opravljanje koristnega dela, kar jih potrjuje kot enakopravne člane družbe. Skozi njihove roke nastajajo izdelki iz gline, lesa, stekla, razvito pa imamo tudi papirno galanterijo, vsako leto naredimo veliko voščilnic za različne priložnosti.


Celotni program lastnih izdelkov je naprodaj v naši  trgovini. Prodaja poteka tudi preko osebnega predstavitvenega načina. Pogodbeno sodelujemo s trgovskimi organizacijami, ki so v nas prepoznale kakovostnega in zanesljivega partnerja. Ponosni smo tudi na stalno sodelovanje z delovnimi organizacijami, zasebniki, verskimi skupnostmi, društvi, občinskimi upravami, v okviru katerih izdelamo protokolarna darila, poslovni program z njihovim logotipom in ostalo, kjer se približamo željam stranke.

KOOPERANTSKO DELO:

Kooperantska dela so enostavna dela, ki jih opravljamo za proizvodne dejavnosti raznih podjetij. Zaradi napredka industrije je možnosti pridobiti  ali obdržati kooperantska dela vedno težje, vendar imamo še vedno kar nekaj možnosti in izbiro teh del.

INSTITUCIONALNO VARSTVO – BIVALNA ENOTA:

Varstveno delovni center Kranj je v marcu 2010 razširil dejavnost z institucionalnim varstvom odraslih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Dejavnost se  izvaja v poslovni stavbi enote Škofja Loka.
Institucionalno varstvo odraslih je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma in lastne družine (Pravilnik o standardih in normativih).

VDC Kranj  izvaja storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji – dnevna obravnava: 8 ur ter institucionalno varstvo odraslih – bivalna skupnost: 16 ur.

Življenje v bivalni skupnosti pomembno vpliva na večjo možnost izražanja posameznikove individualnosti, potreb, želja ter kakovostno oblikovanje lastne samopodobe. S tega vidika bivalna skupnost in življenje v njej pomeni pomembno pridobitev in izenačitev možnosti za njene stanovalce – odrasle osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju.

PROŠNJA ZA SPREJEM V INSTITUCIONALNO VARSTVO

Dobrodošlica prvim stanovalcev v bivalni enoti, 10. marec 2010