Poslanstvo in vizija

Poslanstvo je v izvajanju visokokakovostne storitve, ki v središče svojega delovanja postavlja uporabnika – varovanca in mu z uporabo ustreznih metod dela omogoča doseganje višje ravni kakovosti življenja ter funkcioniranja kot enkratnega individuuma.

Vizija temelji na splošnih in strokovnih načelih, ki posamezniku zagotavljajo človeško dostojanstvo, solidarnost ter socialno pravičnost. Z upoštevanjem varovanca kot aktivnega udeleženca v procesu izvajanja storitve se razvija in spodbuja njegova individualnost in opolnomočenje.