Predstavitev

Varstveno delovni center Kranj je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in je od 1. 1. 2000 samostojni zavod. VDC Kranj izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (DV) in storitev institucionalnega varstva (IV). Storitev je financirana iz proračuna RS - Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Storitev DV se izvaja dnevno od ponedeljka do petka v trajanju najmanj 5 in največ 8 ur dnevno, storitev IV v bivalni enoti Škofja Loka pa nepretrgoma  vse dni v letu in sicer:
  • 16 ur dnevno od 15. ure dalje, od ponedeljka do petka,
  • 24 ur - ob sobotah, nedeljah, praznikih in v času kolektivnega dopusta v dnevnem varstvu VDC Kranj - storitvi vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
Zaradi narave in organizacije dela ter potreb uporabnikov, delovni čas v bivalni enoti Škofja Loka poteka kot izmensko delo in sicer popoldansko delo od 15.00 ure do 22.00 ure in nočno delo od 22.00 ure do 7.00 ure naslednjega dne.           V sestavi VDC Kranj so organizacijske enote:
  • ENOTA KRANJ, Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj (sedež zavoda z upravo), izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA TRŽIČ, Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠENČUR, Delavska 24, 4208 Šenčur, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • BIVALNA ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev celodnevnega varstva - IV - storitev institucionalnega varstva
 
 

Voščilo

Objavljeno 22.12.2019


Oglej si vse slike »


Fotografije predstavljajo okrasitev v bivalni enoti.

Srečanje v Bivalni enoti

Objavljeno 21.12.2019

Srečanje v Bivalni enoti

Prednovoletna srečanja enot VDC Kranj smo strnili s srečanjem staršev, svojcev, zakonitih zastopnikov, prijateljev, stanovalcev in zaposlenih, v Bivalni enoti.
Naše druženje je bilo sproščeno, prijetno, domače, s pridihom adventnega časa: tako, kot je to doma.

Oglej si vse slike »


Slaščice smo za naše goste izdelali kar sami.

Prednovoletna seja kolegija direktorice z uporabniki

Objavljeno 20.12.2019

Pomemben organ našega zavoda je Kolegij direktorice z uporabniki, ki ga zastopajo predstavniki vseh 5 enot VDC Kranj. Na rednih sestankih se kolegij pogovarja o vseh pomembnih stvareh, predstavniki predlagajo in skupaj potrdijo tiste vsebine, ki bi jih želeli uresničiti, s čimer uporabniki aktivno soustvarjajo projekte in programe za dvig kakovosti življenja VDC Kranj.
V Gorajtah je decembra že tradicionalno potekala skupna prednovoletna seja Kolegija direktorice z uporabniki VDC Kranj in VDC Tončke Hočevar. Namenjena je bila zaokroženju celoletnega dogajanja in ovrednotenja medsebojnega sodelovanja obeh VDC.
Vzdušje je bilo sproščeno, praznično in pravljično, za kar je še dodatno poskrbel sneg in dobra družba v Pravljični deželi Gorajte.

Oglej si vse slike »


Predstavnikom Kolegija direktorice z uporabniki se ob koncu leta še enkrat zahvaljujemo za njihov prispevek ter za odgovorno in skrbno opravljanje svojega dela.

Dan odprtih vrat v enoti Kranj

Objavljeno 19.12.2019


17. december je bil v enoti Kranj poseben dan – naša vrata smo odprli za obiskovalce, starše in zakonite zastopnike, kot vsako leto nas je obiskal tudi župan Mestne občine Kranj. Prisluhnili smo naši Orffovi skupini, ki je poskrbela za praznično vzdušje, se posladkali z dobrotami, ki smo jih spekli z uporabniki, si ogledali posamezne delovne procese izdelave naših izdelkov po delavnicah ter obiskovalcem v naši trgovinici pripravil bogato ponudbo izdelkov lastnega programa.

Oglej si vse slike »


Hvaležni smo vsem, da ste se nam pridružili – za vašo prisotnost in podporo, za tople besede, pohvale, predloge in spodbude. Hvaležni smo, da skupaj soustvarjamo našo zgodbo.

Oglej si vse slike »


Prispevek GTV:
Obisk župana Mestne občine Kranj v Varstveno delovnem centru Kranj

Tradicionalno prednovoletno druženje z obiskom župana v škofjeloški enoti

Objavljeno 18.12.2019

V škofjeloški enoti VDC Kranj je bilo 10. decembra, na svetovni dan človekovih pravic, zelo slovesno.
Združili smo dan odprtih vrat, obisk župana Občine Škofja Loka, g. Tineta Radinja s prednovoletnim srečanjem s starši oz. zakonitimi zastopniki naših uporabnikov.

Oglej si vse slike »


V letošnjem letu smo v storitev vključili nove upravičence iz seznama čakajočih, saj smo načrtovali zaključek investicije in s tem pridobitve novih, zlasti prostorskih pogojev.
O uspešno zaključenem letu je v uvodnem nagovoru spregovorila direktorica Mirjana Česen, ki je hkrati predstavila tudi izzive in načrtovane projekte za leto 2020.
Župan Občine Škofja Loka, Tine Radinja, je v svojem nagovoru poudaril pomen poslanstva dejavnosti naše ustanove in njene prepoznavnosti, obenem pa je s posluhom sledil načrtovanim projektom in nam pri tem zagotovil tudi podporo Občine Škofja Loka.

Oglej si vse slike »


Uporabniki so se predstavili s krajšim kulturnim programom – Darko Berce je na harmoniko zaigral Snežni valček, ob katerem je zaplesalo sedem plesnih parov, priložnostni pevski zbor pa je vsem obiskovalcem podaril glasbeno voščilo. V nadaljevanju smo obiskovalce povabili k pokušini dobrot, ki so jih pripravili v okviru gospodinjskih vsebin.
Obiskovalci so si s sprehodom po prostorih zavoda lahko ustvarili predstavo o našem vsakodnevnem utripu ter si ogledali tudi posamezne delovne procese izdelave lastnih izdelkov.
Prostore smo čarobno okrasili s Pravljičnimi hiškami luči – povsem novim izdelkom našega lastnega programa iz gline. S hiškami se VDC Kranj predstavlja tudi v Izložbah domišljije, projektu Sokolskega doma Škofja Loka.

Oglej si vse slike »


Vsem obiskovalcem spletne strani želimo mirne praznike, ob tem pa vas povabimo, da se oglasite v naši enoti, kjer morda najdete izdelek zase morda pa Pravljično hiško luči, ki čaka prav vas.