Predstavitev

Varstveno delovni center Kranj je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in je od 1. 1. 2000 samostojni zavod. VDC Kranj izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (DV) in storitev institucionalnega varstva (IV). Storitev je financirana iz proračuna RS - Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Storitev DV se izvaja dnevno od ponedeljka do petka v trajanju najmanj 5 in največ 8 ur dnevno, storitev IV v bivalni enoti Škofja Loka pa nepretrgoma  vse dni v letu in sicer:
  • 16 ur dnevno od 15. ure dalje, od ponedeljka do petka,
  • 24 ur - ob sobotah, nedeljah, praznikih in v času kolektivnega dopusta v dnevnem varstvu VDC Kranj - storitvi vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
Zaradi narave in organizacije dela ter potreb uporabnikov, delovni čas v bivalni enoti Škofja Loka poteka kot izmensko delo in sicer popoldansko delo od 15.00 ure do 22.00 ure in nočno delo od 22.00 ure do 7.00 ure naslednjega dne.           V sestavi VDC Kranj so organizacijske enote:
  • ENOTA KRANJ, Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj (sedež zavoda z upravo), izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA TRŽIČ, Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠENČUR, Delavska 24, 4208 Šenčur, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • BIVALNA ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev celodnevnega varstva - IV - storitev institucionalnega varstva
 
 

Voščilo

Objavljeno 10.4.2020

Pismo uporabnikom

Objavljeno 6.4.2020

Pismo uporabnikom v lahkem branju….tukaj.

Obvestilo

Objavljeno 4.4.2020

Spoštovani zakoniti zastopniki, starši in svojci stanovalcev bivalne enote Škofja Loka.

Sporočamo vam, da smo v bivalni enoti vsi, tako stanovalci kot zaposleni dobro.
Vedno znova smo postavljeni pred preizkušnje. Tokrat je to epidemija Covid-19, a zaenkrat obolelih nimamo. Upamo, da bomo tudi vnaprej uspešni, saj smo sprejeli in izvajamo številne ukrepe, s katerimi se uspešno branimo pred okužbo. Ti ukrepi predstavljajo veliko dodatnega dela in vsakodnevnih prizadevanj ob sicer rednih aktivnostih v življenju in utripu bivalne enote.

Marsikateri ukrep ni prijeten, je pa v tej resni situaciji nujen. Hvaležni smo vam, da to sprejemate z razumevanjem, tudi to, da vsak ne nujni telefonski klic posega v delovni proces in po nepotrebnem vznemirja zaposlene in stanovalce.
Kot že dogovorjeno, vas bodo, za to odgovorni zaposleni, o vseh morebitnih spremembah stanja ali nujnih vprašanjih takoj obvestili.

Skladno s tem vas obveščamo, da so za nujne klice navedeni zaposleni dosegljivi na telefonski številki 031/355 329 med 11.00 in 12.00 uro.
Uporabniki so za klice dosegljivi kot običajno, na svojih telefonih v sobah, vsak dan med 15.00 in 15.30 uro.

Verjamemo v najboljše, pri čemer vsa zahvala vsem – zaposlenim, ki v tem napornem obdobju vsakodnevno predano in z visoko stopnjo odgovornosti opravljajo svoje delo ter vsem našim stanovalcem, ki včasih ne zmorejo povsem razumeti situacije, a dejavno sodelujejo pri izvajanju ukrepov in premagovanju tveganj.

Želimo vam, da vsi ostanete zdravi in, da se čim prej spet vidimo!

Mirjana Česen, direktorica VDC Kranj in kolektiv bivalne enote Škofja Loka

Obvestilo

Objavljeno 16.3.2020

Spoštovani zakoniti zastopniki in svojci uporabnikov VDC Kranj, bivalne enote Škofja Loka.

Glede na trenutno situacijo vam želimo sporočiti, da se naši stanovalci počutijo dobro in so preskrbljeni z vsem potrebnim.
Naprošamo vas, da v enoto ne prinašate hrane in drugih stvari, niti k vratom bivalne enote, saj to prav tako omogoča prenos okužb.

Zavedamo se, da si želite stikov in pogovorov z vašimi svojci. Preko telefona so dosegljivi v svojih sobah, vsak dan med 15. in 15.30.uro.
O kakršnihkoli spremembi vas bomo takoj obvestili, zato prosimo, da kličete le v nujnih primerih.

Hvala vam za sodelovanje in upoštevanje vseh nujnih ukrepov, skupaj bomo zmogli, dokler se življenje ne vrne v stare tire.

Kolektiv bivalne enote

Ukrepi VDC Kranj zaradi pojava koronavirusa (Covid19)

Objavljeno 13.3.2020

Ukrepi VDC Kranj zaradi pojava koronavirusa (Covid19), kliknite na dokument.