Predstavitev

Varstveno delovni center Kranj je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in je od 1. 1. 2000 samostojni zavod. VDC Kranj izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (DV) in storitev institucionalnega varstva (IV). Storitev je financirana iz proračuna RS - Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je za uporabnike v celoti brezplačna. Storitev DV se izvaja dnevno od ponedeljka do petka v trajanju najmanj 5 in največ 8 ur dnevno, storitev IV v bivalni enoti Škofja Loka pa nepretrgoma  vse dni v letu in sicer:
  • 16 ur dnevno od 15. ure dalje, od ponedeljka do petka,
  • 24 ur - ob sobotah, nedeljah, praznikih in v času kolektivnega dopusta v dnevnem varstvu VDC Kranj - storitvi vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
Zaradi narave in organizacije dela ter potreb uporabnikov, delovni čas v bivalni enoti Škofja Loka poteka kot izmensko delo in sicer popoldansko delo od 15.00 ure do 22.00 ure in nočno delo od 22.00 ure do 7.00 ure naslednjega dne.           V sestavi VDC Kranj so organizacijske enote:
  • ENOTA KRANJ, Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj (sedež zavoda z upravo), izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA TRŽIČ, Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠENČUR, Delavska 24, 4208 Šenčur, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • BIVALNA ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev celodnevnega varstva - IV - storitev institucionalnega varstva
 
 

Temeljni postopki oživljanja

Objavljeno 18.4.2019

Temeljni postopki oživljanja za zaposlene VDC Kranj. Obnovili smo teoretično znanje in se preizkusili tudi praktično.

Oglej si vse slike »

Korak k sončku na OŠ Cvetko Golar

Objavljeno 17.4.2019

Projekt Korak k sončku na OŠ Cvetko Golar v Škofji Loki se je zaključil s sklepno prireditvijo, na kateri so učenci četrtih razredov opisovali svoja doživetja in izkušnje ob stiku z drugačnostjo, spregovorili so o sebi in svoji lastni drugačnosti, zapeli pa so tudi nekaj pesmi. Na prireditev so povabili goste iz ustanov, ki so jih v okviru projekta obiskali.
VDC Kranj, enota Škofja Loka, smo se predstavili z nastopom Stanke Kuhar, na harmoniko je zaigrala pesem Lojzeta Slaka Čebelar, in s stojnico naših lastnih izdelkov.

Oglej si vse slike »


Vsi otroci so naši otroci,
je rekel prijazni glas,
vse frklje in smrklje in froci,
vsi svetlih in temnih in kodrastih las,

vsi naši! Tudi tisti drugačni,
drugačne usode in vere in ras,
vsi beli in črni, vsi bolni in lačni
so taki kot kdo izmed nas.

Skupaj na tem svetu živimo,
svet nam je skupna velika vas,
kjer na srečo iščemo rimo
in poslušamo božji glas,

ki živeti in rasti veleva
in biti odprtih rok
za hudo, ki prizadeva
vsak čas na milijone otrok!

Vsi otroci na svet so rojeni
za srečo in dober prid,
vsak je podoben tebi in meni
in vsak je sonce in vsak je svit.

Tone Pavček, Vsi naši otroci

Delavnica Orffovih inštrumentov

Objavljeno 10.4.2019

V enoti Kranj uporabnike spodbujamo in podpiramo pri vključevanju v vsebine, skozi katere se lahko izrazijo. Ena izmed takih vsebin je zelo obiskana in tedensko težko pričakovana delavnica Orffovih inštrumentov.

Oglej si vse slike »


Uporabniki komaj čakajo srede. Vaja dela mojstra, zato vedo, da jih takrat čaka resno delo – učenje novih pesmi, spoznavanje različnih glasbil, medsebojno usklajevanje in prilagajanje. Včasih je težko počakati na vrsto, toliko je novih idej. Naše učenje poteka korak za korakom, skupinsko in hkrati individualno. Prav vsak ima pomembno in nezamenljivo vlogo.

Oglej si vse slike »


Do sedaj so se vsi naučili že veliko novega – uporabniki so pridobili nove spretnosti za spremljanje in petje pesmi, vsak po svojih zmožnostih.
V pomladnem času pa je večina udeležencev delavnice izrazila željo po petju Prekmurskih pesmi – Prekmurje je tako rdeča nit našega naslednjega nastopa. Naši glasbeniki komaj čakajo, da pokažejo svoj talent.

Oglej si vse slike »

Zimovanje na Pokljuki 2019 drugi del

Objavljeno 1.4.2019

Teden na Pokljuki je hitro minil. Sodelovali smo s Tekaškim smučarskim klubom Triglav Kranj, s pomočjo katerega smo organizirali tekmo v teku na smučeh. Progo z ovirami smo vsi uspešno pretekli. Na Pokljuki nas je na dan tekme obiskala tudi direktorica VDC Kranj Mirjana Česen, ki je pomagala pri podelitvi medalj in priznanj tekmovalcem ter nas presenetila s torto.

Oglej si vse slike »

Začutimo drugačnost

Objavljeno 29.3.2019

Začutimo drugačnost je projekt, ki ga v sodelovanju z Zavodom republike Slovenije za šolstvo izvaja tudi OŠ Škofja Loka – Mesto. K projektu nas je šola povabila tudi letos. Sodelovanje z različnimi specifičnimi skupinami izven zavoda pripomore k razvoju strpnosti pri učencih. To jim pomaga pri razumevanju drugačnosti, vzgajajo čut za soljudi in za potrebe drugih, drugačnih, s tem pa pridobijo tudi naši uporabniki, predvsem na sprejetosti in razumevanju v okolju.

Oglej si vse slike »


V krajši kulturni prireditvi so se predstavili učenci nižjih razredov in naši uporabniki. Robert Markič in Jana Tavčar z avtorskima pesmima, Stanka Kuhar je zaigrala na harmoniko, Andreja Pavlin je predstavila svoje bivanje v bivalni enoti, Primož Štibelj pa delo z glino. Sledilo je druženje s pogostitvijo.

Oglej si vse slike »


Na šoli so zapisali: »Projekt in sodelovanje z vami ter ostalimi sodelujočimi nam prinaša spoznanje, da se znamo vživeti v drugo osebo, ker menimo, da je to temelj vseh spretnosti in veščin. Imamo občutek za druge, smo empatični, boljši v socialnih interakcijah, socialnih veščinah«.
Mi pa se že veselimo nadaljnjega sodelovanja.