Predstavitev

Varstveno delovni center Kranj je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in je od 1. 1. 2000 samostojni zavod. VDC Kranj izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (DV) in storitev institucionalnega varstva (IV). Storitev je financirana iz proračuna RS - Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je za uporabnike v celoti brezplačna. Storitev DV se izvaja dnevno od ponedeljka do petka v trajanju najmanj 5 in največ 8 ur dnevno, storitev IV v bivalni enoti Škofja Loka pa nepretrgoma  vse dni v letu in sicer:
  • 16 ur dnevno od 15. ure dalje, od ponedeljka do petka,
  • 24 ur - ob sobotah, nedeljah, praznikih in v času kolektivnega dopusta v dnevnem varstvu VDC Kranj - storitvi vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
Zaradi narave in organizacije dela ter potreb uporabnikov, delovni čas v bivalni enoti Škofja Loka poteka kot izmensko delo in sicer popoldansko delo od 15.00 ure do 22.00 ure in nočno delo od 22.00 ure do 7.00 ure naslednjega dne.           V sestavi VDC Kranj so organizacijske enote:
  • ENOTA KRANJ, Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj (sedež zavoda z upravo), izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA TRŽIČ, Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • ENOTA ŠENČUR, Delavska 24, 4208 Šenčur, izvaja storitev dnevnega varstva - DV - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
  • BIVALNA ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev celodnevnega varstva - IV - storitev institucionalnega varstva
 
 

Zaključek programa Moj korak in podelitev potrdil

Objavljeno 24.4.2018

Program UŽU-MK, usposabljanje za življenjsko uspešnost z nazivom Moj korak, pod okriljem Ljudske univerze Radovljica, je javnoveljavni program ustanovljen s strani Andragoškega centra Ljubljana in je namenjen ciljnim skupinam s posebnimi potrebami. Program je dolg 120 ur, izvajajo ga učitelji ki so pridobili licenco za program.
V sklopu UŽU-MK smo v VDC Kranj, enoti Tržič, pokrivali naslednje izobraževalne sklope: aktivno državljanstvo (pravice in dolžnosti, pregled osebnih in drugih dokumentov, socialne in družbene vloge, pregled praznikov). V sklopu sporazumevanja in komunikacije smo obravnavali bonton, primerno besedno in nebesedno sporazumevanje, reševanje konfliktov in težav, v sklopu osebnostnih veščin smo obravnavali osebnostne lastnosti, kritično vrednotenje samega sebe, izražanje čustev.

Oglej si vse slike »


V sklopu funkcionalnih znanj smo utrjevali, kako se napiše in odpošlje kartico, pismo, paket, kako se napiše opravičilo, obvestilo, kako se znajdemo po zemljevidu, kateri uradi so zadolženi za določene zadeve. Obnovili smo znanje o cestno prometnih predpisih, govorili smo o pomenu higiene.
Glede na posameznikove zmožnosti, sposobnosti in potrebe je bilo pridobivanje znanj osredotočeno na praktična znanja, na branje, pisanje in razumevanje krajših besedil ter na socialne in osebnostne veščine.
Zadnji dan srečanja smo spekli rogljičke in pokramljali.

Oglej si vse slike »


Program so vsi uporabniki uspešno zaključili. Ga. Natalija Brumen, licencirana učiteljica programa, je uporabnikom podelila potrdila o usposabljanju.

Oglej si vse slike »

Vodenje po razstavi Vinka Hlebša

Objavljeno 19.4.2018

V galeriji Paviljon v Tržiču razstavlja svoja zadnja dela z naslovom Med naravo in kozmosom slikar Vinko Hlebš. Uporabnike in zaposlene je popeljal po razstavi in predstavil svoja dela, ogledali pa smo si tudi krajši film o slikarju, ki so ga posneli v tržiški izpostavi JSKD.

Oglej si vse slike »


Hvala, Vinko Hlebš.

Letovanje v Moravskih Toplicah 2018, prva skupina

Objavljeno 18.4.2018

Tudi v letošnjem letu smo izvedli letovanje v Moravskih Toplicahhotel Termal. Letovalci prve skupine so izkoristili lepo vreme že v mesecu aprilu. Poleg storitev, ki smo jih bili deležni v okviru hotelske ponudbe – sproščanje in plavanje v bazenih, razvajanje na pedikuri ter večerni ples, smo počeli še veliko zanimivega.
Na sprehodih smo raziskali bližnjo okolico term podnevi in ponoči. Obiskali smo center Murske Sobote, kjer smo si privoščili hladne ali tople napitke in kupili kaj lepega za spomin. Zapeljali smo se do Bukovniškega jezera, kjer smo naredili krajši sprehod in popili kavico na prostem. Ogledali smo si tropski vrt – Ocean Orchids.

Oglej si vse slike »

Prihajajoča dogodka

Objavljeno 5.4.2018


Tržiški slikar Vinko Hlebš sodeluje z nami kot prostovoljec in mentor že 18 let. Vodi likovno dejavnost, kjer v delavnicah svoje bogato znanje posreduje našim uporabnikom.
Danes se bo v galeriji Paviljon predstavil z novim ciklom likovnih del z naslovom Med naravo in kozmosom. Z uporabniki si jo bomo v prihajajočih dneh ogledali, posebno pa nas veseli, da nas bo po razstavi vodil avtor Vinko Hlebš.
Vljudno vabljeni na otvoritev razstave.
Več o razstavi si lahko preberete v vabilu na otvoritev.

 

 


VDC Kranj tesno in uspešno sodeluje tudi z Medobčinskim društvom Sožitjem Kranj. Letos praznujejo 50-letnico ustanovitve. Ob tem jubileju jim iskreno čestitamo.
Praznovanja, ki bo v soboto, 7. aprila 2018, ob 12. Uri v dvorani Grandis Kongresnega centra Brdo pri Kranju, se bomo udeležili tudi zaposleni in uporabniki VDC Kranj.

Zaključek programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost

Objavljeno 3.4.2018

V VDC Kranj, enoti Kranj, smo v mesecu marcu zaključili s programom Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU) – Moj korak. Na zaključnem srečanju so uporabniki prejeli priznanja za uspešno dokončanje programa. Vključenih je bilo 13 uporabnikov, med njimi tudi uporabniki iz enote Šenčur.

Oglej si vse slike »


Glavni namen programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar udeležencem omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in posledično kakovosti življenja. Program se je izvajal v sodelovanju z Ljudsko univerzo Radovljica, koordinatorica programa je bila ga. Natalija Brumen.