Preureditev telovadnice Varstveno delovnega centra Kranj (organizacijska enota Škofja Loka), pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki – dokumentacija

3-Načrt elektrotehnike VDC_v2
061919_VDC
OH.1 tloris ogrevanja
OH.2 tloris hlajenja
OH.3 shema ogrevanja
PR.1 tloris prezracevanja
PR.2 prerez A-A
PR.3 Shema avtomatike
PZI GRAFICNI PRIKAZI T03 poprava vrat_VDC-RAZPIS
PZI nacrt arhitekture_VDC-RAZPIS
VO.1 tloris vodovod
VO.2 shema vodovod