Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju

Na tem obrazcu je potrebno podati zdravniško mnenje, ki ne sme biti starejše od enega meseca.

Obrazec: Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju za uveljavljanje pravice do socialnovarstvene storitve.